Komise ministerstva zdravotnictví uzavřela šetření v souvislosti s incidentem v OC Nový Smíchov

Postup Psychiatrické nemocnice Bohnice nebyl v rozporu s platnou legislativou, s vnitřními pravidly nemocnice ani s doporučenými postupy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a nemocnice tedy ve svém jednání nepochybila. To je hlavní závěr komise ustanovené ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem v souvislosti s tragickým incidentem, při kterém v OC Nový dne 21. července 2016 pacientka bohnické nemocnice usmrtila ženu. 

Tříčlenná komise ministerstva zdravotnictví ve složení Pavel Landa – náměstek ministra zdravotnictví, Martina Novotná – ředitelka odboru zdravotních služeb a Cyril Höschl – ředitel Národního ústavu duševního zdraví, pečlivě prostudovala všechny dostupné materiály.  Komise mimo jiné prošla kopie zdravotní dokumentace pacientky, zvukovou i e-mailovou komunikaci se zdravotní záchrannou službou a Policií České republiky, osobně provedla šetření v Psychiatrické nemocnici Bohnice a prostudovala její kompletní interní směrnice. „Dospěli jsme ke zjištění, že přes prokazatelnou snahu nemocnice ověřit si některá závažná tvrzení pacientky, nedošlo ze strany policie k poskytnutí zásadních informací,“ uvedl k vyšetřování Cyril Höschl. Podle závěrů komise neměla Psychiatrická nemocnice Bohnice k dispozici žádné relevantní informace od Police ČR, které by mohly podpořit nedobrovolnou hospitalizaci pacientky. Ředitel PN Bohnice Martin Hollý už dříve uvedl, že nebylo v možnostech lékařů ověřit, která z mnoha tvrzení pacientky byla skutečná a kdy se jednalo o fantazie. Její tvrzení, že při incidentu v Hellichově ulici škrtila náhodně vybranou ženu, Policie ČR lékařům nepotvrdila. Nemocnice tedy musela vyhodnotit toto tvrzení jako neuskutečněné představy. „Komise dospěla k jednoznačnému závěru, že nemocnice postupovala v tomto případě dle zákona, vnitřních předpisů i doporučených postupů a nepochybila,“ uzavřel náměstek ministra zdravotnictví Petr Landa.

Záznam z tiskové konference ZDE.

Komise ministerstva zdravotnictví uzavřela šetření v souvislosti s incidentem v OC Nový Smíchov

Komise zároveň doporučila zahájit neprodleně jednání mezi ministerstvy zdravotnictví a vnitra, které by vedlo k definování slabých míst v komunikaci mezi poskytovateli zdravotní péče, zdravotní záchrannou službou a Policií ČR. „Tato tragická událost odhalila nedostatečně definované postupy a způsoby předávání zásadních informací při práci  s duševně nemocnými  lidmi. Chci proto zřídit meziresortní pracovní skupiny všech tří ministerstev, které by se touto problematikou zabývaly systematicky,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Návrh na společný postup vítají i zástupci Policie ČR. „Jsme připraveni aktivně se podílet na urychleném hledání takových pravidel komunikace, která pomohou do budoucna podobným tragédiím zabránit,“ potvrzuje policejní prezident Tomáš Tuhý.

Mezi uvažovanými návrhy změn se například objevuje možnost vzdělávání příslušníků policie pro práci s duševně nemocnými pacienty nebo úpravy v rámci připravované reformy psychiatrické péče a zákona o duševním zdraví.


Podpora specializačního vzdělávání „Ošetřovatelská péče v psychiatrii“ – hlaste své sestry a získejte příspěvek!

Každoroční projekty rezidenčních míst Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZd“), jsou zaměřeny na podporu specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve vybraných oborech specializačního vzdělávání uvedených v nařízení vlády. č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. Globální cíle dotačních programů jsou: finanční podpora absolventů kvalifikačního studia pro následné celoživotní vzdělávání (specializační vzdělávání); […]

13 adiktologických ambulancí uzavřelo se zdravotními pojišťovnami dohromady 43 smluv

„I přesto, že vyjednávání se zdravotními pojišťovnami jsou zdlouhavá a náročná, podařilo se již 11 organizacím vyjednat a podepsat 43 individuálních smluv o zajištění adiktologické péče v rámci 13 adiktologických ambulancí.“ popisuje Ondřej Sklenář pro portál Zdraví Euro (Mladá Fronta) výsledek průzkumu. Alespoň jednu smlouvu s některou zdravotní pojišťovnou mají uvařenou poskytovatelé ve městech Brno, […]

Shrnutí z V. jednání Pracovní skupiny Rozvoj sítě – 25. 5. 2016

Shrnutí jednání, závěry a úkoly Pracovní skupiny rozvoj sítě psychiatrické péče naleznete ZDE.

Zápis z V. jednání Řídícího výboru Strategie reformy psychiatrické péče

Na programu V. jednání Řídícího výboru SRPP bylo shrnutí činnosti Pracovních skupin SRPP, informace o projektech do Výzvy 039, informace o transformačních plánech, výstupy z jednání zástupců SRPP z Kongresu všeobecných lékařů i zhodnocení dosavadního implementačního procesu SRPP zástupcem Ministerstva financí. Zápis z jednání je k dispozici ZDE. Dílčí prezentace jsou k dispozici níže: Shrnutí […]

Záznam z jednání zástupců poskytovatelů péče o psychicky nemocné pacienty s Dr. M. F. Muijenem z WHO

V červnu letošního roku navštívil dr. Matthijs F. Muijen z WHO Českou republiku, aby se účastnil Sjezdu psychiatrické společnosti ČLS JEP. Ještě předtím vyhradil odpoledne na setkání s poskytovateli péče o psychicky nemocné pacienty. Zápis z tohoto setkání si můžete přečíst ZDE.

Útoky psychicky nemocných a zradikalizovaných lidí

26. 7. 2016 – hosty 90´ ČT24 byli prof. Cyril Höschl, ředitel Národního ústavu duševního zdraví a MUDr. Jiří Švarc, primář ochranného léčení PN Bohnice. Poslední třetina pořadu je věnována reformě psychiatrie (65:38). Vyjádření prof. Höschla z pozice člena kontrolního týmu MZd pro ČRo Radiožurnál, k tragické události v obchodním centru.