Aktuální stav reformy péče o duševní zdraví v ČR a v Jihomoravském kraji – seminář

P1110100

V rámci Měsíce bláznovství pořádal Práh jižní Morava společně s Jihomoravským krajem a Ministerstvem zdravotnictví seminář „Aktuální stav reformy péče o duševní zdraví v ČR a v Jihomoravském kraji“. Záštitu nad touto akcí převzal náměstek hejtmana a radní pro sociální oblast Mgr. Marek Šlapal a radní pro oblast zdravotnictví Milan Vojta, M.A., MBA. O seminář byl obrovský zájem a velký sál Café Práh praskal ve švech. Do prezenční listiny se zapsalo 151 posluchačů bez přednášejících (10) a bez pracovníků Prahu, kteří zajišťovali provoz akce.

Přednášky si vyslechlo 25 zástupců z PN Brno, 10 zástupců z FN Brno psychiatrické kliniky, 53 poskytovatelů sociálních služeb nejen z Jihomoravského kraje, 13 zástupců z města Brna, 10 zástupců z okresních měst Moravského Krumlova, Břeclavi, Znojma, Kyjova, Blanska, Boskovic a Vyškova, 6 zástupců z JMK, 2 z NUDZ, 6 z MPSV, 8 z MZ (manažerů kvality, gestorů za oblast zdravotnictví a regionální konzultantky pro JMK), 2 zástupci z kanceláře ombudsmana, 4 ambulantní psychiatři a 1 zástupce ambulantních klinických psychologů, dále zástupci příbuzných…

Seminářem provázela ředitelka Prahu jižní Morava a zároveň odborná garantka pro sociální oblast projektu deinstitucionalizace v JMK a manažerka kvality PaedDr. Blanka Veškrnová.

Posluchači slyšeli od všech přednášejících konkrétní aktuální informace o reformě péče o duševní zdraví.

Reformu dnes a 2020+ na úvod představila MUDr. Dita Protopopová, Ph.D, na ni pak navázal MUDr. Jan Pfeiffer přednáškou od Fragmentace k multidisciplinární spolupráci. Aktuality z MPSV pro oblast péče o osoby s duševním onemocněním přednesl Mgr. Jan Vrbický, jediný zástupce MPSV. O důležitosti destigmatizace duševního onemocnění a kvalitně poskytovaných zdravotnických a sociálních služeb promluvili PhDr. Petr Winkler a Mgr. Tereza Palánová. Zprávu z konaného semináře „O nás s Vámi“ přednesli zástupci pacientského hnutí v JMK BcA Dorota Voráčová s Tomášem Sedláčkem. A o současném stavu transformace PN Brno, tvorby poslední verze transformačního plánu a analýzy pacientů a jejich hodnocení pomocí škál  pro přechod do místních komunit v jednotlivých městech JMK promluvila specialistka transformace PN Brno, PhDr. Soňa Dubská.  Závěrem si posluchači vyslechli zkušenosti práce psychiatrů v Centru duševního zdraví PN Brno.

Informace, které měli možnost posluchači získat, byly ucelené a skutečně aktuální. Alespoň tak vyznívá zpětná vazba. Děkujeme všem přednášejícím a také Zdravému kraji, který zajistil pro všechny zúčastněné občerstvení.


Zdravíme z Dobřan

  První velké setkání psychiatrické nemocnice Dobřany s 16 spádovými komunitními terénními týmy. Právě pracujeme na prohloubení spolupráce při plánované integraci prvních 300 lidí s dlouhodobým duševním onemocněním do komunitní podpory v ČR. Zapsala PhDr. Lenka Krbcová Mašínová Gestorka sociálně zdravotních sítí, projekt Deinstitucionalizace    

Pozvánka na workshop

Pořádá projekt Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné pro potenciální žadatele o poskytnutí dotace z Operačního programu zaměstnanost.   Aktuální dění v projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné: V rámci posledního půl roku Gestor a Metodici se svými týmy intenzivně připravovali Standardy pro Multidisciplinární týmy pro děti, Multidisciplinární týmy pro seniory, Adiktologické multidisciplinární týmy a […]

Symbolické propojení a spolupráci mezi resorty potvrdila dnešní tisková konference a happening

Dnes 1.4.2019 proběhl společný happening a tisková konference MZ ČR a MPSV ČR s názvem „Setkání v oblacích“.   Akce je pořádána s cílem představit Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–2030.   MZ ČR a MPSV ČR na dnešním happeningu a tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem „Setkání […]

Zpráva z mapování kvality péče ve smyslu naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením v českých psychiatrických nemocnicích.

Zpráva ze systematického šetření v rámci projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné (klíčová aktivita Kvalita péče, OPZ, č.v. 039) uskutečněného v roce 2017/2018. Shrnutí: Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče (SRPP) je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším možném výkladu a jejím cílem je zvýšit kvalitu života osob s duševním onemocněním. Světová zdravotnická organizace (WHO) ve svém projektu […]

Úhrady pojišťoven za práci komunitních psychiatrických sester postupně rostou

   Nastavení úhrad za činnost psychiatrických sester poskytujících psychiatrickou rehabilitaci v domácím prostředí výrazně ovlivňuje rozvoj tohoto segmentu služeb. Odbornost 914 (psychiatrická sestra) byla zavedena do Sazebníku výkonů v roce 2004. Psychiatrické sestry však v komunitních službách působily velmi sporadicky a výkony této odbornosti se téměř nevykazovaly. To vedlo k tomu, že úhrady v dané odbornosti nebyly nastaveny způsobem, který […]

Výkonný výbor

Výkonný výbor Přijmení Jméno Titul Pozice Email Anders Martin doc. MUDr., Ph.D. Předseda PS ČLS JEP anders.martin@vfn.cz Duškov Ivan PhDr. Poradce náměstka pro zdravotní péči ivan.duskov@gmail.com Grygarová Kateřina Mgr. Ředitelka EFI katerina.grygarova@mzcr.cz Haas Jakub Ing. MF Jakub.Haas@mfcr.cz Hanzlíková Jana Mgr. MPSV jana.hanzlikova@mpsv.cz Hollý Martin MUDr. Místopředseda PS ČLS JEP martin.holly@bohnice.cz Höschl Cyril prof.MUDr., DrSc., FRCPsych. […]