Změna Metodiky na CDZ III v rámci výzvy Programu podpory Center duševního zdraví III

Změna Metodiky programu podpory Center duševního zdraví III k 1.4.2020

Upozorňujeme příjemce že ke dni 1. dubna 2020 proběhla aktualizace Metodiky CDZ III a to Přílohy č. 1 výzvy – “Metodika programu podpory Center duševního zdraví III, a přílohy č.1 Metodiky – Formulář Žádost o poskytnutí dotace.

Nejdůležitější aktualizace spočívá v možnosti dodání povinné přílohy – Záznamu o projednání záměru s Krajským úřadem, i v pozdější době, než je podání žádosti o poskytnutí dotace, a to z důvodu možného omezení provozu úřadů v době nouzového stavu.

Ostatní změny se týkají pouze oprav chyb původní Metodiky. Byla provedena úprava požadované výše úvazků u specializací psycholog a psychiatr tak, aby byla zachována logika dodržení stejného nebo vyššího úvazku specializované odbornosti. V tabulce byla chybně uvedena výše úvazku požadovaná pro 7. – 16. měsíc a 17. – 18. měsíc realizace.

Dále bylo uvedené do souladu znění Přílohy č.1 – „Formulář žádost o poskytnutí dotace“ s informacemi uváděnými v kapitole XVI. Metodiky – konkrétně se jedná o konstrukci čísla žádosti o dotaci.

Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III, projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646), který je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu, byla vyhlášena dne 12. února 2020.

přílohy:

 


Terapie na dálku (zdroj: aktualne.cz)

Jsem doma zavřený s lidmi, co vůbec neznám. Linky psychologické pomoci jsou vytížené. Izolace často odhalí jádro našich vztahů a s ním také to, co v nich nefunguje. Zájem o psychologickou péči v Česku mnohonásobně vzrostl. Kromě vztahových problémů, které v nucené karanténě vyplouvají na povrch, lidé řeší také úzkosti z budoucnosti či zmatení z […]

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované adiktologickým multidisciplinárním týmem

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 20. března 2020 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované adiktologickým multidisciplinárním týmem (AMT), do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz multidisciplinárního týmu pro pacienty s adiktologickou poruchou v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen […]

Je to čas udělat životní inventuru, říká o koronavirové epidemii psychiatr MUDr. Martin Anders (zdroj: iDnes)

Zachovejte denní rutinu, nesledujte celý den zprávy a věnujte se pozitivním věcem, třeba přemýšlení o tom, co budete dělat v létě, radí psychiatr a přednosta Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Martin Anders. Jakou radu byste lidem v současné situaci koronavirové epidemie poskytl? Doporučoval bych držet se co nejvíce přirozeného životního rytmu, tedy nenechat se touto situací […]