1212 – linka první psychické pomoci

Období nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 či povinně nařízená domácí karanténa může pro někoho znamenat nepřiměřenou psychickou zátěž. Ministerstvo zdravotnictví proto spustilo pod číslem 1212 také linku první psychické pomoci. Linka je bezplatná a určena všem občanům. Provoz linky zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), vycvičení pro komunikaci s lidmi zasaženými psychicky nadlimitní situací.

Během nově nastalých vládních opatření byl zaznamenán nárůst výskytu stavu úzkostí. Vzniklá situace může ovlivnit především osoby, které se již před tímto stavem špatně vyrovnávali se stresem nebo mají predispozice na horší reakce na stres. Je proto potřeba klást důraz na prevenci proti prožívání strachu a stresu. Stres je reakce na ohrožení a s tím souvisí i pocity úzkosti. Tyto pocity vychází z nejistoty a z neznámého. Linka psychické pomoci pod číslem 1212 (volba 5) nabízí možnost promluvit si s odborníkem, který úzkostem volajícího a s nimi spojenými starostmi porozumí a bude spolu s ním hledat řešení a úlevu.
„Koronavirus je nový virus, který ještě úplně neznáme a přirozeně se mohou objevit pocity strachu. Strach mohou vyvolávat i nesprávné informace a fámy. Fakta i možnost situaci s někým sdílet strach minimalizují. V psychicky náročné situaci je důležité mít příležitost promluvit si s někým, kdo porozumí situaci, ve které se volající nachází. Linku jsme zřídili hlavně proto, aby poskytla volajícímu bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor v obtížné situaci s odborníkem, který mu případně nabídne další možnosti pomoci,“ vysvětluje smysl linky první psychické pomoci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Provoz linky první psychické pomoci je vázán na číslo 1212, na něž mohou volat občané v souvislosti s aktuální epidemií. Po jeho aktivaci se v hlavní nabídce mezi sděleními v rámci dalšího směrování hovoru ozve také: „Máte v souvislosti s aktuální situací obavy o sebe nebo své blízké a potřebujete o tom mluvit? Stiskněte 5“ Po zvolení této možnosti je volající propojen na pracovníka podpůrné linky. Provoz zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), vycvičení pro komunikaci s lidmi zasaženými psychicky nadlimitní situací. Dostupnost linky je aktuálně v době 7-24 hodin a v případě potřeby bude dále upravována. V nočních hodinách je případný volající odkázán na non-stop linku krizové pomoci.
Linku první psychické pomoci mohou využít lidé, na které doléhá aktuální krizová situace, vyvolaná ohrožením zdravotní povahy. Volat tedy mohou ti, jež cítí strach z nemoci, či nákazy, obtížně zvládají karanténu, mají pocity bezmoci, těžce nesou izolaci, potřebují podporu při zvládnutí akutního stresu, cítí hněv nebo zklamání v souvislosti se současnou situací, kterou prožívají.
Smyslem linky je poskytnout volajícím bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor v obtížné situaci, v níž se nacházejí. V případě potřeby jim může pracovník linky doporučit odbornou péči a sdělit vhodné kontakty.

ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ LINKY

 • Bezplatná informační linka ke koronaviru včetně psychologické pomoci: 1212
 • Nonstop infolinky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
 • Jen v případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112

KRIZOVÉ LINKY A PSYCHOLOGICKÁ POMOC

 • Krizová linka pro seniory 800 200 007
 • Linka na pomoc seniorům 840 111 122
 • Vojenské linky psychologické pomoci: 973 255 140, 973 255 141, 973 255 142
 • Psychologická péče a podpora pro seniory, sdružení Seniorem s radostí: 792 308 798
 • Nonstop linka důvěry Charity: 516 410 668,  737 234 078
 • Infolinky pro dotazy k cestování za nouzového stavu (mj. pro pendlery a přepravce): 974 815 394, 974 815 395, 974 815 396, 704 844 570, 704 844 572, 704 844 575, 704 844 576 nebo 704 844 588
 • Služby linek krizové pomoci – možnost chatování:elinka.internetporadna.cz 
 • Krizová anonymní pomoc psychoterapeutů – terapie online: terap.io
 • Linka krizové pomoci Diakonie Českobratrské církve evangelické: infolinka pro radu a přesměrování na konkrétní lokální službu – 24 24 878 24; bezplatná krizová linka – 800 567 567 (9:00 – 20:00), web: diakonie.cz/aktualni-pomoc
 • Krizová linka EDA, tel: 800 40 50 60 , chat eda.cz
  Po – Pá 9 – 15 hod., zdarma pro celou ČR, pro všechny osoby v krizi, zejména pro pečující a pro pracovníky v první linii.
 • Krizová linka pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi organizace Elpida: 800 200 007 (denně od 8:00 do 20:00). Bezplatná a anonymní telefonická krizová pomoc. Web: elpida.cz
 • Nonstop Linka důvěry Dětského krizového centra: 241 484 149, 777 715 215, nonstop linka zaměřená na rizika kyberprostoru: 778 510 510. Nabízí taky internetové poradenství po mailu (problem@ditekrize.cz) a Skypu (Id_dkc v časech po-čt, 14-22, pá-ne, 10-22). Web: ditekrize.cz
 • Linka bezpečí pro děti: 1116 111, e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz;
  Rodičovská linka: 606 021 021, e-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz a další informace na webu
 • Česká alzheimerovská společnost nabízí poradenskou linku pro lidi s demencí a jejich rodiny: 283 880 346 (Po-Čt 8:00 – 19:00 hod, Pá 8:00 – 17:00)
 • Informační web o koronaviru pro těhotné: porodnice.cz/clanky/tehotenstvi-a-covid-19-0


Jak skoncovat s „lidojemy“. Rušit ústavní péči lze prý jen pozvolna.

Hromadné nákazy v některých domovech seniorů obnažily rizika života v ústavech. Už více než tisícovka lidí se podepsala pod otevřený dopis, který žádá rychlejší přechod ke komunitním, terénním a ambulantním sociálním službám. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) nevidí prostor k rychlému rušení velkokapacitních ústavů. K razantnějším krokům v oblasti tzv. deinstitucionalizace sociální péče jí přitom v reakci na […]

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 7. května 2020 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty (ARP-AD), do kterého se mohou hlásit poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz Ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na […]

Prodloužení termínu pro předkládání žádosti o dotaci v rámci „Výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro pacienty s nařízeným ochranným léčením“.

Důležitá informace pro žadatele – posun termín pro ukončení příjmu žádostí o dotaci na 5. června 2020 z důvodu změny textu Metodiky. Dne 30.4.2020 došlo k úpravě přílohy č. 1 Výzvy (výzva byla vyhlášena 31. 1. 2020), Metodika Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro pacienty s nařízeným ochranným léčením, […]

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 30. dubna 2020 Výzvu č.2 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty (dále jen MTDZ-P)/2, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz multidisciplinárního týmu pro děti a adolescenty […]

Česko zahájilo cestu k přípravě vakcíny proti COVID-19

Státní zdravotní ústav, Ústav hematologie a krevní transfuze a Institut klinické a experimentální medicíny společně zahájily spolupráci v přípravě vakcíny proti COVID 19. Příprava inaktivované (tzv. neživé) vakcíny jde rychlým tempem. V současné době se výzkum nachází v první, laboratorní fázi. Česko se do vývoje vakcíny pouští stejně jako jiné státy světa, které chtějí pro […]

Promořené domovy důchodců jako memento. Skončí ústavní péče? (zdroj: SeznamZpravy)

Zhruba pětina seniorů nakažených covid-19 a čtvrtina zemřelých bydlela v domovech důchodců a podobných zařízeních. Vysoké zastoupení klientů těchto ústavů mezi infikovanými vybízí ke změnám v sociálních službách. Podobné problémy jako Česko mají i mnohé další země nejen v Evropě. Velká koncentrace osob vysokého věku s oslabenou imunitou, často trpících dalšími chorobami, je živnou půdou pro šíření obávaného viru. Problém může […]

Ministerstvo zdravotnictví otevírá další podpůrný komunikační kanál pro informování veřejnosti o koronaviru

Ministerstvo zdravotnictví České republiky spustilo ve spolupráci s firmou Rakuten Viber další komunikační kanál pro informování veřejnosti ohledně globální pandemie COVID-19. Jde o komunitu nazvanou Spolu proti koronaviru, která funguje v rámci populární komunikační platformy Viber. Cílem komunity je pravidelně informovat ohledně aktuálního dění v období globální pandemie COVID-19 a přinášet občanům důležité informace týkající se aktuálního […]