Ohlédnutí za konferencí Reformy péče o duševní zdraví v Praze

logo-opzSir Graham Thornicroft na pražské konferenci

23. listopadu se v pražském Tophotelu uskutečnila konference Reformy péče o duševní zdraví, věnovaná jejímu současnému stavu, zahraničním inspiracím a výzvám, které reformu v příštím roce čekají. Ve třech tematických blocích diskutovali zahraniční odborníci, zástupci sociálních služeb, lékaři, lidé se zkušeností s duševním onemocněním i zástupci pojišťoven a ministerstev.

Celou konferenci zahájili náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula a Sir Graham Thornicroft, britský psychiatr a profesor na Londýnské Kings‘ College. Ve svém příspěvku se věnoval příkladům dobré praxe deinstitucionalizace ve Velké Británii.

Úvodní panelovou diskusi věnovanou současnému stavu české reformy a zkušenostem ze zahraničí otevřel Dan Chisholm ze Světové zdravotnické organizace. Druhý blok se věnoval komunitním službám, těžišti nového systému péče o duševní zdraví, úvodní příspěvek přednesl Jan Pfeiffer, gestor projektů Center duševního zdraví Ministerstva zdravotnictví.

Část konference byla věnována destigmatizaci, rovnosti a zplnomocňování lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Úvodní vstup patřil Petru Winklerovi z Národního ústavu duševního zdraví, jenž ve svém příspěvku mimo jiné odkázal na srovnání míry stigmatizace duševních nemocí v Británii a v České republice.

Záznam z celé konference a jednotlivé prezentace řečníků budou po sestřihu zveřejňeny na tomto webu. Program konference a přehled panelistů naleznete ZDE.

 

 

 


Zdravotníci jsou vůči duševně nemocným stejně stigmatizující jako ostatní

Studie ukazují, že zdravotníci stigmatizují duševně nemocné stejně jako obecná populace. „V některých oborech, zejména u zdravotníků, kteří působí na urgentních příjmech, jsou pak postoje vůči duševně nemocným dokonce negativnější než u obecné populace. Není nijak neobvyklé, že se pacient s duševním onemocněním dostane na urgentní příjem, a od lékaře se dozví, že všechny jeho […]

Schizofrenie? Neházejme diagnózami

, duševně nemocní nejsou odepsaní, říká Salomonová 20. 11. | Člověk s duševním onemocněním může žít naplněný a plnohodnotný život. Může studovat, pracovat, mít děti i rodinu. V žádném případě nemusí být každý člověk s duševním onemocněním brán jako někdo, kdo by měl být omezen na svéprávnosti, říká neurovědkyně Marie Salomonová z organizace Nevypusť duši […]

Konference Evropské dny handicapu 2018

  Deinstitucionalizace, komunitní péče, reforma… Specialisté z nejrůznějších oborů se 1. října 2018 v Ostravě shodli, že psychiatrická péče v ČR reformu potřebuje. V Multifunkční aule Gong přednesli v rámci konference Evropských dnů handicapu své příspěvky k transformačním procesům i praktickému fungování interdisciplinárních týmů odborníci z České republiky a Francie. O zahájení konference s názvem Reforma psychiatrické péče se postarali náměstkové […]

Jdeme společnou cestou: Setkání v Bohnickém divadle

Ve středu 31.10 proběhlo setkání setkání specialistů transformace nemocnic , metodiků kvality péče a krajských koordinátorů reformy. Tématem v Bohnickém Divadle za Plotem byla transformace nemocnic, standardy kvality péče, proces deinstitucionalizace a multidisciplinární spolupráce v rámci komunity, a to primárně gerontopsychiatrických, pedopsychiatrických a adiktologických týmů. Jádrem společného setkání byl důraz na zotavení pacienta v jeho přirozeném […]

Konference multioborové spolupráce v Brně: Kde jsme a kam směřujeme

Ministerstvo zdravotnictví uspořádalo ve dnech 30. a 31. října v Brně konferenci multioborové spolupráce. Jak efektivně zavést multidisciplinární týmy do praxe, jak funguje multioborová spolupráce v zahraničí a v jaké fázi je implementace reformy psychiatrické péče v České republice. Témata, která diskutovali nejenom pozvaní vystupující, ale i účastníci. Konference se zúčastnili sociální pracovníci z neziskového sektoru […]

KONFERENCE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Srdečně vás zveme na konferenci reformy psychiatrické péče. Konference se zúčastní Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví a Profesor Sir Graham Thornicroft z Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience – King’s College London. Reforma psychiatrické péče se nyní přesouvá z plánovací etapy do realizační fáze. Úspěšně se otevřelo prvních pět center duševního zdraví, v […]