Výkonný výbor

Výkonný výbor
Přijmení Jméno Titul Pozice Email
Anders Martin doc. MUDr., Ph.D. Předseda PS ČLS JEP anders.martin@vfn.cz
Duškov Ivan PhDr. Poradce náměstka pro zdravotní péči ivan.duskov@gmail.com
Grygarová Kateřina Mgr. Ředitelka EFI katerina.grygarova@mzcr.cz
Haas Jakub Ing. MF Jakub.Haas@mfcr.cz
Hanzlíková Jana Mgr. MPSV jana.hanzlikova@mpsv.cz
Hollý Martin MUDr. Místopředseda PS ČLS JEP martin.holly@bohnice.cz
Höschl Cyril prof.MUDr., DrSc., FRCPsych. Ředitel Národního ústavu duševního zdraví cyril.hoschl@nudz.cz
Chrtková Dana RNDr., CSc. Uživatel dana.chrtkova@nudz.cz 
Krbcová Mašínová Lenka PhDr. Gestor zdravotní a sociální problematiky krbcovamasinova@ckpul.cz
Lacinová Barbora Mgr. et Mgr. Zástupce uživatelů barbora.lacinova@email.cz
Matějková Daniela Ing. Vedoucí Oddělení koncepcí a strategií daniela.matejkova@mzcr.cz
Michálek Jan Ing. Ředitel Odboru přímo řízených organizací jan.michalek@mzcr.cz
Misiačková Eva Mgr. MUDr. Svaz pojišťoven misiackova@rbp-zp.cz
Mohr Pavel prof.MUDr., Ph.D. Předseda PS ČLS JEP pavel.mohr@nudz.cz
Mrázek Jiří Ing. MBA. VZP jiri.mrazek@vzp.cz
Muselíková Klára Ing. ÚZIS klara.muselikova@uzis.cz
Papežová Simona MUDr. Gestor transformace nemocnic simona.papezova@mzcr.cz
Petr Tomáš Mgr., PhD. Předseda psychiatrické sekce tomas.petr@uvn.cz
Pfeiffer Jan MUDr. Gestor projektu CDZ I jan.pfeiffer@mzcr.cz
Protopopová Dita MUDr., PhD. Gestor projekt DI dita.protopopova@mzcr.cz
Prymula Roman prof. MUDr., CSc., Ph.D. Náměstek pro zdravotní péči Roman.Prymula@mzcr.cz
Rögnerová Helena Ing. Náměstek pro ekonomiku a zdravotní pojištění helena.rognerova@mzcr.cz
Severa Petr Ing. Vedoucí odboru zdravotnictví Ústeckého kraje severa.p@kr-ustecky.cz
Soukupová Jitka RNDr. ÚZIS jitka.soukupova@uzis.cz
Šímáčková Laurenčíková Klára Mgr. Gestor Podpora nových služeb. Klara.SimackovaLaurencikova@mzcr.cz
Winkler Petr PhDr. Gestor projektu Destigmatizace petr.winkler@nudz.cz

ODBORNÁ KONFERENCE K NÁRODNÍMU AKČNÍMU PLÁNU PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ODBORNÁ KONFERENCE K NÁRODNÍMU AKČNÍMU PLÁNU PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Ve dnech 28. února a 1. března 2019 se v Brně a Praze uskutečnily pod patronátem Ministerstva zdravotnictví a týmu Reformy psychiatrie jednodenní odborné konference, věnované představení a připomínkování Národního akčního plánu pro duševní zdraví. Na konferenci byli pozváni, a osobně se jí zúčastnili, nejen […]

Setkávání lidí se zkušeností v rámci ČR

  Psát o reformě péče o duševní zdraví na webu reformy by bylo asi nošením dříví do lesa. Co ale asi nevíte je, že jedním z aktérů a doufám, že do budoucna jedním z hlavním aktérů reformy jsou a budou „uživatelé“. Toto slovo dávám do uvozovek, protože se mi úplně nelíbí, ale myslím, že na […]

3. ročník filmového festivalu Na hlavu

Ve dnech 31.ledna až 3. února 2019 pořádal Národní ústav duševního zdraví a iniciativa NA ROVINU už 3. ročník filmového festivalu Na hlavu. I letos si festival kladl za cíl otevřít odborná témata úzce související s duševním zdravím, probíhající reformou péče o duševní zdraví či výzkumem mysli a mozku široké veřejnosti. Prostřednictvím filmů doplněných přednáškami […]

Ministerstvo zdravotnictví vybralo dalších 15 Center duševního zdraví, spustit by se měla do července

Pět již fungujících Center duševního zdraví doplní dalších patnáct center rozmístěných po celé republice. Ta vzniknou v rámci Programu podpory Center duševního zdraví II, do kterého se v průběhu listopadu 2018 hlásili poskytovatelé sociálních služeb a poskytovatelé zdravotních služeb. Každé z patnácti Center duševního zdraví vybraných pomocí náročného několikastupňového hodnocení může čerpat dotaci ve výši až 14,9 milionu […]

Duševně nemocným v Moldavsku pomáhají čeští experti

Více než dva tisíce lidí s mentálním handicapem či duševním onemocněním žije v Moldavsku ve zcela nevyhovujících podmínkách. Tříletý projekt Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, Člověka v tísni a České rozvojové agentury pomohl nastartovat potřebné změny. Pro většinu z těchto klientů je těžké osamostatnit se a začít nový život, přesto touží po změně. „V Moldavsku aplikujeme transformační model, který máme […]