Světový den zdraví WHO na téma deprese

U příležitosti Světového dne zdraví WHO, který je letos věnován tématu deprese, se uskuteční pod záštitou České lékařské společnosti JEP tisková konference, na které se bude mluvit i o reformě psychiatrie.

Tisková konference se bude konat dne 6. 4. 2017 od 10 hod. v přednáškovém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Na tiskové konferenci vystoupí:

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH

ředitelka kanceláře WHO v České republice

s příspěvkem „Světový den zdraví WHO, deprese – pojďme o ní mluvit“

Deprese je druhým největším přispěvatelem k invaliditě nebo ke ztrátě zdraví a vedoucí í příčinou pro 128,000 sebevražedných úmrtí, které se vyskytují každý rok v evropském regionu. Přestože deprese je velmi častým onemocněním, které může postihnout kohokoliv v jakémkoliv věku, je velmi často nerozpoznána a nedostatečně léčená; je proto třeba o tomto onemocnění otevřeně hovořit a reagovat i na stigma s ním spojené.

 Ing. Daniela Matějková

vedoucí oddělení koncepcí a strategií Ministerstva zdravotnictví ČR

s příspěvkem Reforma psychiatrie – komplexní systémová změna, jejímž cílem je zvýšit kvalitu života osob s duševním onemocněním v souladu s naplňováním lidských práv v nejširším možném výkladu“

Reformu péče o duševně nemocné můžeme charakterizovat jako jednu z nejrozsáhlejších systémových změn v poskytování péče, která ve zdravotnictví kdy proběhla, případně probíhá. Její významnost je třeba spatřovat i v tom, že se netýká jen medicínského oboru psychiatrie, ale celého systému péče o duševně nemocné.

 doc. MUDr. Martin ANDERS, Ph.D.

předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s příspěvkem „Reforma psychiatrické péče – cesta ke zkvalitnění péče o duševně nemocné“

Kvalita života úzce souvisí s naplňováním lidských práv lidi s duševním onemocněním, proto je hlavním motivem reformy důraz na uplatňování, prosazování a naplňování jejich práv obsažených především v úmluvě OSN O právech lidí se zdravotním postižením. Hlavními nástroji, jak naplnit tyto cíle, jsou restrukturalizace služeb, vytvoření funkční sítě zařízení poskytujících péči, změna přístupů a myšlení pracovníků poskytujících péči.

prof. MUDr. Jiří RABOCH, DrSc.

člen předsednictva ČLS JEP a přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha 2

s příspěvkem „Deprese v české populaci, výsledky průzkumu 2017“

V březnu 2017 byl proveden výzkum týkající se deprese v naší populaci. Bude referováno o prvních výsledcích popisující její výskyt a ovlivnění životním stylem.

Svou účast prosím potvrďte na  email czma@cls.cz nebo na telefonním čísle sekretariátu ČLS JEP: 224 266 223.


Shrnutí z VI. jednání PS pro děti a dorost – 23. 2. 2017 (užší tým)

Shrnutí jednání, závěry a úkoly užšího týmu PS pro dětskou a dorostovou psychiatrii naleznete ZDE.

Změny v psychiatrické péči v Událostech ČT

Reportáž spustíte kliknutím na obrázek. Zdroj: ČT

Stigmatizace v České republice – výzkumná zpráva NÚDZ

Národní ústav duševního zdraví zpracoval výzkumnou zprávu na téma stigmatizace v České republice. S laskavým svolením autorů si ji můžete přečíst po kliknutí na obrázek.  

Shrnutí z V. jednání PS pro děti a dorost – 2. 12. 2016 a 12. 1. 2017 (užší tým)

Shrnutí jednání, závěry a úkoly PS pro dětskou a dorostovou psychiatrii z loňského prosince naleznete ZDE. Shrnutí z jednání užšího týmu PS pro děti a dorost z 12. ledna 2017 naleznete ZDE.

FOKUS vás vzdělá

Zdroj: ČiliChili Fokus není jako Bedřichova máma. Chcete-li se vzdělávat v oblasti práce s duševně nemocnými, nabízí vám profesionální kurzy a laskavé zacházení. Ve Fokusu naleznou zdroj vědění sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, psychologové, pedagogové, studenti, ale stejně tak všichni, které prostě práce s duševně nemocnými zajímá. Na co se můžete přihlásit? Case management Duševní onemocnění u dětí – […]

Zemřel pan Jan Jaroš

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 30. ledna 2017 zemřel pan Jan Jaroš z Občanského sdružení Kolumbus. Odchází v něm aktivní člen pracovních skupin reformy psychiatrie a výrazný představitel pacientských organizací. Čest jeho památce.