Prvních pět Center duševního zdraví se otevřelo pacientům

logo-opz

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes za účasti ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové slavnostně zahájil provoz prvních pěti Center duševního zdraví, které představují nový prvek v systému péče o lidi s duševním onemocněním a jeden z pilířů reformy psychiatrické péče v ČR. V Brně, Přerově, Havlíčkově Brodě a na dvou místech v Praze, Proseku a Strašnicích, pacientům s duševním onemocněním začínají pomáhat v jejich domácím prostředí terénní zdravotně-sociální týmy.

Centra duševního zdraví poskytují služby založené na převážně terénní práci multidisciplinárního zdravotně-sociálního týmu, který minimálně polovinu času tráví v přirozeném prostředí lidí s duševním onemocněním. „Jedná se o zásadní průlom v reformě psychiatrie. Zaměstnanci centra začnou dojíždět za svými klienty do jejich domácího prostředí a pomáhat jim začlenit se do běžného života, např. i při jednání s úřady, školou či s hledáním zaměstnání. Cílem je, aby pacienti díky této podpoře nemuseli být hospitalizováni a mohli při léčbě pobývat doma, fungovat maximálně samostatně a zároveň zůstali aktivně zapojeni ve společnosti,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Centra duševního zdraví vnímám jako zásadní krok dopředu v komunikaci problémů sociálně-zdravotního pomezí mezi resorty zdravotnictví a práce. Jsem přesvědčena, že to povede k významnému zvýšení kvality péče o pacienta i k pozitivnímu dopadu do systému sociálního pojištění,“ uvedla ministryně práce a sociální věcí Jana Maláčová.

Týmy jsou složeny ze sociálních i zdravotní pracovníků (psychologů a psychiatrů) a peer konzultantů, tedy lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Jejich práce spočívá v pomoci a podpoře pacientů nejen v prostorách centra, ale především přímo u nich doma či kdekoli v jejich běžném prostředí. Centra poskytují mobilní, ambulantní, krizové a denní služby. „Jejich funkcí je prevence hospitalizací pacientů či jejich zkrácení, včasný záchyt rozvoje vážného onemocnění a rehabilitace a nápomoc k opětovnému začlenění dlouhodobě hospitalizovaných do běžné komunity. Právě lidé s vážným duševním onemocněním totiž dnes stráví většinu své léčby hospitalizací, což jim znemožňuje běžné fungování ve společnosti a následné uzdravení. Právě Centra duševního zdraví to změní,“ uvedla gestorka reformy psychiatrické péče Dita Protopopová z Ministerstva zdravotnictví. Centra budou v jednotlivých regionech spolupracovat s dalšími službami, například v oblasti zaměstnávání, vzdělávání, bydlení a volnočasových aktivit.

„Pracujeme formou případového vedení a klientům poskytujeme flexibilní, individualizovanou a nepřetržitou službu. Jsme přesvědčeni, že díky trvalé péči a včasné pomoci se klient nebude propadat do hlubokých krizí a významně klesne potřeba dlouhodobých hospitalizací,“ doplnil Jan Drobný, manažer Centra duševního zdraví Praha 9 – Prosek.

Cílovou skupinou center jsou pacienti s vážným duševním onemocněním (zejména s těžkým průběhem schizofrenních onemocnění či bipolární afektivní poruchou). Jde o skupinu lidí, kteří jsou nejvíce ohroženi institucionalizací a vyloučením z běžné společnosti. Model multidisciplinárního týmu bude pilotován i pro další skupiny pacientů, jako např. děti, starší osoby s duševním onemocněním nebo osoby se závislostí.

Reforma psychiatrické péče, jejíž zásadní součástí jsou CDZ, má za cíl vybudovat nový, spolehlivý systém komunitní péče pro duševně nemocné. Těm se v současné době dostává účinné pomoci v jejich nelehkém osudu většinou pouze za zdmi ústavů a nikoli v bezpečí a pohodlí jejich domovů, kde by psychicky nemocným pacientům bylo lépe. Na reformě psychiatrické péče ministerstvo zdravotnictví spolupracuje s celou řadou zainteresovaných subjektů – s odbornou společností, pojišťovnami, kraji, obcemi, poskytovateli i uživateli. Pro naplňování jejích cílů je klíčová komunikace s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Prvních pět Center duševního zdraví představuje pilotní provoz, který bude 18 měsíců financován z Evropského sociálního fondu a dotace nepřesáhne 15 mil. Kč na jedno centrum. Postupem času by takováto centra měla fungovat v každém regionu. V průběhu tohoto a příštího roku budou vypsány další výzvy na podporu vzniku 16 a posléze dalších 9 center. Do roku 2021 je v plánu vznik celkem 30 CDZ, v dalších letech síť až 100 CDZ rovnoměrně rozmístěných po celé České republice.

ZDROJ: http://www.mzcr.cz/dokumenty/prvnich-pet-center-dusevniho-zdravi-se-otevrelo-pacientum_16025_1.html

Tisková konference ke shlédnutí zde


Týdny pro duševní zdraví 2018 – nový vzhled – nový partner – spojujeme síly

Od 10. září do 10. října 2018 budou opět po celé republice probíhat osvětové, kulturní a informační akce na podporu duševního zdraví v rámci kampaně Týdny pro duševní zdraví (TDZ). Tuto nejstarší a nejúspěšnější destigmatizační událost v ČR pod hlavičkou Fokusu ČR a dalších spřátelených organizací začal letos podporovat i tým projektu Destigmatizace Národního ústavu duševního […]

V Praze se uskutečnil světový kongres dětských psychiatrů a spolupracujících odborností IACAPAP

Na sklonku letošního července se v Praze za účasti ministra zdravotnictví České republiky Adama Vojtěcha  setkali přední světoví odborníci, aby si vyměnili zkušenosti, sdíleli nejnovější výzkumy a studie v oblasti duševních onemocnění dětí. „Nejen rodiče, ale i další rodinní příslušníci, často považují duševní onemocnění za něco, co jejich dětí samozřejmě nemůže týkat a návštěvu odborného […]

Novinářská cena Psychiatrické společnosti ČLS JEP pro cyklus ŽIVOT ZA ZDÍ

Psychiatrická společnost ČLS JEP na XII. sjezdu Psychiatrické společnosti v Mikulově dne 14. 6. 2018 udělila NOVINÁŘSKOU CENU za nejlepší novinářský počin podporující psychiatrickou problematiku v roce 2017 cyklu ŽIVOT ZA ZDÍ Autor: Jeroným Janíček (www.youtube.com/zivotzazdi) BLAHOPŘEJEME!   Cena byla podpořena společností 

Mým velikým přáním je, aby i mí následovníci pokračovali v reformě psychiatrické péče

České zdravotnictví se potýká s mnoha problémy: s odchody mladých lékařů do zahraničí, protože český systém jim nezaručuje získání specializačního vzdělání, se zajištěním personálního obsazení českých nemocnic lékaři i sestrami, s podfinancováním oboru, zejména pro únik finančních zdrojů v neprůhledných dodavatelských vztazích. Reforma psychiatrické péče se zdá z tohoto pohledu minoritou. Avšak počet duševně nemocných […]

SETKÁNÍ REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ

28.6. 2018 proběhlo setkání všech regionálních specialistů reformy psychiatrické péče. Během dne byly představeny jednotlivé projekty, jejich gestoři a klíčové aktivity. V druhé části dne specialisté pracovali v menších skupinkách rozdělených podle regionů a diskutovali klíčová témata v rámci reformy, regionů a možnostech mezioborové spolupráce. Regionální týmy budou fungovat na bázi multidisciplinární spolupráce –  tzn.  sociální i zdravotní specialisté budou spolu s […]