Pozvánka na seminář pro potenciální žadatele v rámci 2. výzvy v Programu podpory Center duševního zdraví II

Dne 27.6.2019 se uskuteční na Ministerstvu zdravotnictví seminář pro potenciální žadatele o dotace v rámci 2. výzvy v Programu podpory Center duševního zdraví II. Během tohoto semináře získají jeho účastníci informace o procesu předkládání žádostí o dotace a jejich schvalování, časovém harmonogramu a možnou návaznost na další výzvy (CDZ III, IROP, Podpora nových služeb pro duševně nemocné).

 

Pozvánka_seminář pro potenciální žadatele_CDII


Plánovací meeting pod korunami stromů

V horkém letním počasí proběhl plánovací meeting s Johnem Jenkinsem a odborníky z řídící skupiny reformy Ústeckého kraje. Zapsala PhDr. Lenka Krbcová Mašínová

POZVÁNKA NA KONFERENCI

Srdečné pozvání na konferenci s názvem Centra duševního zdraví – první zkušenosti z praxe, 10. 10. 2019. Vážené kolegyně a kolegové, sekce sociální psychiatrie je známá pořádáním konferencí v dvouletých intervalech. Letos jsme se rozhodli do tohoto cyklu přispět ještě jednou nepravidelnou akcí a uspořádat jednodenní pracovní seminář či pracovní den, který by se zaměřoval na konkrétní klinickou […]

Finanční manažer projektu Deinstitucionalizace duševně nemocných

HLEDÁME PRÁVĚ TEBE! Finanční manažer projektu Deinstitucionalizace duševně nemocných Hledáme  nového kolegu či kolegyni na pozici finančního manažera do projektu Reformy péče o duševně nemocné. Reforma psychiatrie má za cíl zásadním způsobem zlepšit a rozšířit služby nabízené lidem s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí. Více se o reformě dozvíte na následujících stránkách www.reformapsychiatrie.cz a http://destigmatizace.info/ Finanční […]

Pomozte nám zlepšit kvalitu péče o lidi s duševním onemocněním (dotazník).

Dobrý den, rádi bychom Vás touto cestou požádali o zapojení do dotazníkového šetření, zaměřeného na oblast kvality péče o lidi s duševním onemocněním. Zajímá nás totiž, jak kvalitu péče vnímají uživatelé služeb, rodinní příslušníci a blízké osoby lidí s duševním nemocněním. Svou účastí se aktivně podílíte na nastavení systému kvality péče o osoby s duševním onemocněním […]

Neučíme se být v kontaktu se svými emocemi, polovina lidí s depresí se neléčí

Neučíme se být v kontaktu se svými emocemi, polovina lidí s depresí se neléčí Být normální znamená umět zvládat těžší situace, čtvrtina lidí se v průběhu života setká s duševní nemocí, byť přechodnou. Polovina lidí s depresí nevyhledá pomoc, u poruch spojených s užíváním alkoholu je to až 90 procent, říká Martin Hollý, ředitel Psychiatrické […]

Pozvánka na na přednášku o provázanosti duševního a fyzického zdraví a holistickém přístupu v péči o lidi s duševním onemocněním

Srdečně Vás zveme na přednášku o provázanosti duševního a fyzického zdraví a holistickém přístupu v péči o lidi s duševním onemocněním. Přednášet bude prof. Philip Ward z australské UNSW, ředitel výzkumného programu Schizofrenie v Ingham Institute for Applied Medical Research a prof. Felipe Barreto Schuch z brazilské Universidade Federal de Santa Maria, vedoucí laboratoře Výzkumu […]