Regionální konzultanti – kontakty (aktualizováno VII/2020)

Chcete být v kontaktu s implementačním týmem? Každý region má svého konzultanta pro implementaci Strategie reformy psychiatrické péče, který má na starosti jak zdravotní služby, tak sociální péči. Najděte si svého konzultanta podle regionu, ve kterém působíte, a obraťte se na něho.

 


Vliv epidemie koronaviru na nárůst duševních onemocnění u Čechů projednala Rada vlády pro duševní zdraví

Rada vlády pro duševní zdraví na svém 2. jednání probrala dopady do oblasti duševního zdraví v souvislosti s epidemií koronaviru, novinky v reformě péče o duševní zdraví a schválila Národní akční plán prevence sebevražd. Z realizovaného šetření v oblasti dopadů na duševní zdraví obyvatel vyplynulo, že došlo k výraznému nárůstu současných duševních onemocnění z 20 % na 30 %. Riziko […]

Nový seriál reportáží ČRo Radiožurnálu „Když mozek neposlouchá“

Jak se žije s úzkostmi a depresemi, s anorexií nebo třeba se závislostí na internetu? Redaktorka Veronika Hlaváčová přináší příběhy pěti lidí, kteří se rozhodli otevřeně mluvit o své psychické nemoci. Nalaďte si Radiožurnál od pondělí do pátku vždy krátce po 8.45. Informace o seriálu a podcast s jednotlivými díly najdete ZDE.

V koronakrizi rostlo domácí násilí. Hodně zasáhlo děti.

Bez krizových linek pomoci by se Česko v době nouzového stavu neobešlo. Do problémů se totiž dostali i lidé, kteří takovou pomoc dosud nikdy vyhledat nepotřebovali. Česko se v polovině března zastavilo, rodiny se podle pokynů vlády uzavřely ve svých domovech a kromě toho, že se řada lidí dostala do ekonomických problémů, přibylo také psychických potíží a domácího […]

2. Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované adiktologickým multidisciplinárním týmem

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 25. června 2020 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované adiktologickým multidisciplinárním týmem/2 (AMT), do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz multidisciplinárního týmu pro pacienty s adiktologickou poruchou v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen […]

Analýza režimových opatření 2020

Analýza režimových opatření je spolufinancována z projektu „Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006213) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. Potřeba Analýzy režimových opatření vyplynula z celé řady kritických zpráv Veřejného ochránce práv, z auditů realizovaných podle metodiky WHO v psychiatrických nemocnicích v roce 2018 a také z poznatků Analýzy omezovacích prostředků […]

Ministerstvo zdravotnictví ukončilo provoz linky první psychické pomoci 1212 volba 5

Po téměř třech měsících fungování ukončilo Ministerstvo zdravotnictví provoz linky první psychické pomoci. Linka byla zřízena 25. března v rámci celostátní infolinky 1212, volající se na ni mohli dovolat přes volbu 5. Za dobu svého trvání vyřídili intervenční pracovníci více něž 2 600 hovorů, z nichž třetinu tvořila intervence u lidí s psychickými obtížemi. V případě potíží se […]