KONFERENCE „VÝZVY KOMPLEXNÍ PÉČE O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ“

banner partneřiVe dnech 14. a 15. listopadu 2019 se v kongresovém centru hotelu Nové Adalbertinum v Hradci Králové uskutečnila konference „Výzvy komplexní péče o duševně nemocné“, věnovaná Reformě psychiatrické péče v České republice. Konference, pořádaná pod osobní záštitou ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, byla realizována v rámci projektu „Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné“ (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006213), který je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost.

Přivítání účastníků obstarali prof. MUDr. Roman Prymula, Csc., Ph.D. (náměstek pro zdravotní péči Ministerstva zdravotnictví ČR), Mgr. Jana Hanzlíková (náměstkyně pro řízení sekce správních činností a sociální politiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR) a PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. (hejtman Královéhradeckého kraje).

Program konference byl rozdělen do 6 bloků:

Blok 1: Aktuální stav Reformy

 • MUDr. Simona Papežová (gestor transformace nemocnic) – prezentace
 • MUDr. Jan Pfeiffer (gestor projektů CDZ a projektu Multidisciplinarity) – prezentace
 • PhDr. Lenka Krbcová Mašínová (gestor sociálně zdravotních sítí krajů) – prezentace
 • MUDr. Viliam Kušnír (vedoucí lékař stacionářů PN Opava, CDZ Opava) – prezentace

Blok 2: Pilotní projekty nových služeb v péči o duševně nemocné

 • Mgr. Klára Laurenčíková Šimáčková (gestor projektu Nové služby) – prezentace
 • PhDr. Jiří Libra (metodik adiktologických multidisciplinárních týmů)
 • MUDr. Klára Knápková (metodik multidisciplinárních týmů pro seniory)
 • prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (přednostka Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno) – prezentace

Blok 3: Kvalita péče, zapojení uživatelů péče a pečovatelů

 • Mgr. Tereza Palánová (gestor projektu Kvalita péče v projektu Deinstitucionalizace) – prezentace
 • RNDr. Dana Chrtková, CSc. (NUDZ, předsedkyně výboru spolku Dialogos) – prezentace
 • Mgr. Pavel Říčan (ředitel Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví) – prezentace
 • Mgr. Iva Kašpárková (náměstek pro ošetřovatelskou péči, PL Petrohrad) – prezentace
 • Mgr. Matěj Stříteský (právní kancelář Veřejného ochránce práv) – prezentace

Blok 4: přednášky

Blok 5: Národní akční plán pro duševní zdraví. Kraje, města a obce jako partneři v Reformě péče o duševní zdraví.

 • PhDr. Ivan Duškov (předseda výkonného výboru Reformy psychiatrické péče, člen Rady vlády pro duševní zdraví) – prezentace
 • MUDr. Dita Protopopová, Ph.D. (gestor projektu Deinstitucionalizace, tajemník Rady vlády pro duševní zdraví)
 • MUDr. Petr Hejzlar (odborný garant Reformy psychiatrické péče Královéhradeckého kraje)
 • RNDr. Dana Chrtková, CSc. (NUDZ, předsedkyně výboru spolku Dialogos)

Blok 6: Reforma a financování

 • Ing. Helena Rögnerová, (náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění Min. zdravotnictví ČR)
 • MUDr. Dita Protopopová, Ph.D. (gestor projektu Deinstitucionalizace, tajemník Rady vlády pro duševní zdraví)
 • Ing. Jiří Mrázek (ředitel Odboru úhrad zdravotní péče, VZP ČR) – prezentace
 • Mgr. Jan Vrbický (vedoucí Oddělení koncepce sociálních služeb, MPSV) – prezentace
 • Mgr. Jiří Bína (vedoucí Oddělení sociálních služeb kraje Vysočina) – prezentace

Jménem organizátorů děkujeme za podporu partnerům konference: Královéhradeckému kraji, Všeobecné zdravotní pojišťovně, Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR a RBP, zdravotní pojišťovně.


Analýza „Právní odpovědnost v procesu Reformy péče o duševní zdraví“, Mgr. et Mgr. Matěj Stříteský

Analýza „Právní odpovědnost v procesu Reformy péče o duševní zdraví“ vznikla v rámci projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné, zadavatelem analýzy je Ministerstvo zdravotnictví. Celé znění najdete zde. Péče o duševní zdraví vykazuje z právního hlediska ve srovnání s péčí o somatické zdraví jistá specifika. Projev vůle jedince může být zkreslen nebo znemožněn duševním onemocněním. Vůle […]

Úprava Výzvy k předkládání Žádostí o dotaci v rámci Programu podpory ambulancí s rozšířenou péčí

Dne 6. 11. 2019 byla upravena Výzva k předkládání Žádostí o dotaci v rámci Programu podpory ambulancí s rozšířenou péčí, která byla vyhlášena dne 25. 10. 2019 (dále jen Výzva). Text Výzvy byl uveden do souladu s textem Metodiky Programu podpory ambulancí s rozšířenou péčí. Upraveno bylo následující: Podmínkou oprávněnosti žadatele je pouze mít uzavřenu smlouvu s se […]

Pozvánka na seminář pro žadatele o poskytnutí dotace z Programu podpory psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí

Ministerstvo zdravotnictví ČR si Vás dovoluje pozvat na Seminář pro žadatele o poskytnutí dotace z Programu podpory psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí realizovaného v rámci projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217). Cílem semináře je podat informace k průběhu dotačního řízení a nastavení Programu podpory psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí. Seminář proběhne v úterý 5. listopadu […]

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory ambulancí s rozšířenou péčí

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 25. října 2019 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory ambulancí s rozšířenou péčí, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz Ambulancí s rozšířenou péčí (ARP) v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 29. listopadu 2019. Max. možná dotace pro jednu Ambulanci s rozšířenou […]

PhDr. Ivan Duškov: V Česku je hodně sebevražd, přibývá invalidů. Má to obří dopady, společnost chudne.

Spotřeba antidepresiv u nás stoupla za čtvrtstoletí šestkrát, říká hlavní český koordinátor péče o duševně nemocné Ivan Duškov. Velkým problémem jsou dle něj v Česku sebevraždy, zejména u mladých lidí. Skokově také přibývá lidí, kteří pobírají kvůli duševním chorobám invalidní důchod. Kam se za deset let posunula reforma psychiatrie? Jak pacientům pomohou Centra duševního zdraví? […]

Pozvánka na konferenci CESTY K ZOTAVENÍ

Vážení přátelé,rádi bychom vás pozvali na již třetí ročník konference, kterou realizují lidé se zkušeností pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Konference se bude konat 20. listopadu 2019 ve velké posluchárně Národního ústavu duševního zdraví. Letošní ročník bude trochu odlišný od předchozích ročníků, program je rozdělen na dva bloky – dopolední přednášky a odpolední […]