SETKÁNÍ REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ

28.6. 2018 proběhlo setkání všech regionálních specialistů reformy psychiatrické péče. Během dne byly představeny jednotlivé projekty, jejich gestoři a klíčové aktivity. V druhé části dne specialisté pracovali
v menších skupinkách rozdělených podle regionů a diskutovali klíčová témata v rámci reformy, regionů
a možnostech mezioborové spolupráce.

regSpec

Regionální týmy budou fungovat na bázi multidisciplinární spolupráce –  tzn.  sociální i zdravotní specialisté budou spolu s uživateli péče navrhovat, implementovat a optimalizovat reformní procesy
v rámci svých krajů.

SOUHRN PROJEKTŮ REFORMY

Deinstitucionalizace_model

Projekt DEINSTITUCIONALIZACE je nejrozsáhlejší součástí reformy péče o duševní zdraví a zaštiťuje klíčové aktivity reformy. Jeho součástí je transformace nemocnic. Během tohoto procesu aktuálně probíhá vzdělávání transformačních týmů na psychiatrických odděleních, které se budou o hladký proces reformy péče o osoby s duševním onemocněním zasazovat. Další částí projektu deinstitucionalizace je tvorba regionálních sítí péče, jejichž cílem je zejména podpora zotavení, mapování a zlepšování kvality péče a zajištění dodržování lidských práv.

Projekt MULTIDISCIPLINARITA  je zaměřen na posílení týmového ducha a lepší spolupráci expertů zapojujících se do péče o osoby s duševním onemocněním, tedy psychiatrů, psychiatrických sester, psychologů a sociálních pracovníků.

Aktuálně jsou v rámci reformy nejhmatatelnějšími výstupy vznikající CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, kterých se v průběhu července otevře pět. Další vlna proběhne začátkem následujícího roku, a třetí pak v červenci 2019 tak, aby bylo celkově spuštěno 30 CDZ.

Projekt DESTIGMATIZACE je nejviditelnější díky iniciativě NA ROVINU. Projekt oslovuje hned šest cílových skupin: uživatele psychiatrické péče, jejich rodiny, komunity, veřejnou správu, zdravotníky a sociální pracovníky.

K nejnovějším projektům reformy patří také VČASNÉ INTERVENCE, které, stejně jako destigmatizace, spadají pod Národní ústav duševního zdraví, a které mají za cíl lepší funkčnost péče v rámci krajů, ale také vyhledání pomoci v dřívějších fázích problému.

Projekt NOVÉ SLUŽBY je zaměřen na dětskou i gerontologickou populaci, ale také na péči o osoby se závislostmi, které byly zprvu reformou poněkud opomíjeny. Aktuálně tento projekt pilotuje programy a chystá implementační plán sítí na dalších 18 měsíců.

V souvislosti s projekty reformy péče o duševní zdraví nelze opomenout ani projekt MERRPS, který se mj. zabývá funkčností a evaluací reformy a výstupů souvisejících projektů či ANALYTICKOU A DATOVOU PODPORU REFORMY, která vzniká v Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Příspěvek vznikl ve spolupráci s projektem SPOLU a DESTIGMATIZACE.

Regionální konzultanti – kontakty

Každý region má svého konzultanta pro implementaci Strategie reformy psychiatrické péče, který má na starosti jak zdravotní služby, tak sociální péči. Chcete být v kontaktu s implementačním týmem? Najděte si svého konzultanta podle regionu, ve kterém působíte, a obraťte se na něho. Níže najdete jména, e-mailové adresy i telefonní čísla. Obrázek se do čitelné podoby […]

Na „lavičce duševního zdraví“ není nikdo sám!

Až někde uvidíte zelenou lavičku, zkuste se na ni posadit. Jen pozor, samotný člověk to nezvládne, protože lavička se překlopí. Pokud zrovna nemáte parťáka, se kterým byste si na lavičce mohli pohovět, nebojte se, někdo je na blízku. Říká se mu peer pracovník a na lavičce s vámi snadno nalezne balanc. Kromě toho si můžete povídat i o […]

Dotace na rezidenční místa lékařů v oboru psychiatrie pro rok 2018

Na stránkách Ministerstva zdravotnictví, v sekci pro odborníky, byl zveřejněn seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa lékařů pro rok 2018. Podpořeny byly obory: Anesteziologie a intenzivní medicína Gynekologie a porodnictví Chirurgie Maxilofaciální chirurgie Neurologie Orální a maxilofaciální chirurgie Pediatrie Psychiatrie Radiologie a zobrazovací metody Vnitřní lékařství Všeobecné praktické lékařství Úspěšní žadatelé z oboru […]

V rámci Programu podpory Center duševního zdraví bylo vybráno prvních pět uchazečů – fungovat začnou už od července

Z uchazečů o podporu z Programu podpory Center duševního zdraví bylo odbornou komisí vybráno prvních pět center, která by měla dotaci obdržet. CDZ v Přerově, Havlíčkově Brodě, Brně, Praze 9 – Proseku a v Praze-Strašnicích by tak měla začít fungovat už od 1. července 2018.    Podpora vzniku tzv. Center duševního zdraví (CDZ) je jedním ze základních kamenů […]

O reformě psychiatrie s gestorkou projektu Deinstitucionalizace

Dita Protopopová: V ČR máme vysokou míru diskriminace lidí s duševním onemocněním | ozdravotnictví.cz (15.6.2018) MUDr. Dita Protopopová, Ph.D. je gestorkou projektu Deinstitucionalizace – rozhovor o reformě poskytla nezávislému internetovému médiu ozdravotnictví.cz. Řadu let se v ČR hovoří o reformě psychiatrické péče. Proč je tato reforma zapotřebí? Dle nejnovějšího výzkumu Národního ústavu duševního zdraví zažil v […]

Rozhovor s autorem cyklu Život za zdí

Počátkem dubna jsem Vás informovali o projektu Jeronýma Janíčka, kterým je dokumentární cyklus Život za zdí. Aktuálně poskytl rozhovor DVTV a my si myslíme, že by vám neměl uniknout… Rozhovor spustíte kliknutím na link pod obrázkem. Úzkost a deprese? Vnitřně umíráte, lékaři se vám vysmějí, hospitalizace mě zachránila, říká Janíček 17. 6. | Měl jsem […]