Od stigmatu k rovnosti – srdečně vás zveme na mezinárodní konferenci o stigmatu a diskriminaci související s duševním zdravím – 15. 10. 2016

Národní ústav duševního zdraví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, King’s College London a Association for the Improvement of Mental Health Programmes pořádá 15. října 2016 jednodenní konferenci, na které bude prezentován současný stav výzkumu v oblasti stigmatizace ve světě a v České republice. Konference představuje výchozí bod pro budoucí spolupráci na snižování stigmatizace ve střední a východní Evropě.

Konference začne v 9:30 a skončí v 17:00. Je zdarma, přístupná široké veřejnosti, omezením je pouze kapacita Velké auly (místnost č. 131) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2 v Praze 1.

Registrovat se můžete na stránkách konference, program konference naleznete ZDE.


Shrnutí z jednání Pracovní skupiny pro legislativní změny – 19. 7. 2016

Shrnutí jednání, závěry a úkoly Pracovní skupiny legislativní změny na téma „Problematika systému kontroly a monitorování dodržování práv pacientů v psychiatrické péči“ naleznete ZDE.

Komise ministerstva zdravotnictví uzavřela šetření v souvislosti s incidentem v OC Nový Smíchov

Postup Psychiatrické nemocnice Bohnice nebyl v rozporu s platnou legislativou, s vnitřními pravidly nemocnice ani s doporučenými postupy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a nemocnice tedy ve svém jednání nepochybila. To je hlavní závěr komise ustanovené ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem v souvislosti s tragickým incidentem, při kterém v OC Nový dne 21. července 2016 pacientka bohnické nemocnice usmrtila ženu.  Tříčlenná komise […]

Podpora specializačního vzdělávání „Ošetřovatelská péče v psychiatrii“ – hlaste své sestry a získejte příspěvek!

Každoroční projekty rezidenčních míst Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZd“), jsou zaměřeny na podporu specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve vybraných oborech specializačního vzdělávání uvedených v nařízení vlády. č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. Globální cíle dotačních programů jsou: finanční podpora absolventů kvalifikačního studia pro následné celoživotní vzdělávání (specializační vzdělávání); […]

13 adiktologických ambulancí uzavřelo se zdravotními pojišťovnami dohromady 43 smluv

„I přesto, že vyjednávání se zdravotními pojišťovnami jsou zdlouhavá a náročná, podařilo se již 11 organizacím vyjednat a podepsat 43 individuálních smluv o zajištění adiktologické péče v rámci 13 adiktologických ambulancí.“ popisuje Ondřej Sklenář pro portál Zdraví Euro (Mladá Fronta) výsledek průzkumu. Alespoň jednu smlouvu s některou zdravotní pojišťovnou mají uvařenou poskytovatelé ve městech Brno, […]

Shrnutí z V. jednání Pracovní skupiny Rozvoj sítě – 25. 5. 2016

Shrnutí jednání, závěry a úkoly Pracovní skupiny rozvoj sítě psychiatrické péče naleznete ZDE.

Zápis z V. jednání Řídícího výboru Strategie reformy psychiatrické péče

Na programu V. jednání Řídícího výboru SRPP bylo shrnutí činnosti Pracovních skupin SRPP, informace o projektech do Výzvy 039, informace o transformačních plánech, výstupy z jednání zástupců SRPP z Kongresu všeobecných lékařů i zhodnocení dosavadního implementačního procesu SRPP zástupcem Ministerstva financí. Zápis z jednání je k dispozici ZDE. Dílčí prezentace jsou k dispozici níže: Shrnutí […]