Shrnutí z jednání Pracovní skupiny pro tvorbu standardů a metodik – 22. 9. 2016

Shrnutí jednání, závěry a úkoly z PS pro tvorbu standardů a metodik naleznete ZDE.


Příkladná realizace Reformy psychiatrické péče v Jihomoravském kraji!

S velkou radostí sledujeme implementaci Reformy psychiatrické péče, na které se podílí všechny zainteresované složky. O pokroku byla informována veřejnost na semináři 3.10.2016, kterým započal brněnský Týden duševního zdraví plný zajímavých akcí. Jihomoravská koncepce, jejíž ústřední myšlenkou je podchycení psychiatrických pacientů sociálními službami, které pomohou s terapií, dohlédnou na léčebný režim a sníží riziko recidivy, nejenomže počítá […]

Pacienti a lékaři spojí síly při destigmatizaci psychických onemocnění

V článku Michaely Koubové (Zdravotnický deník) se můžete dočíst o tématech z Lení školy Akademie pacientských organizací. Jeden z kulatých stolů byl věnován i spolupráci pacientských organizací a odborné společnosti na destigmatizačních kampaních v oblasti duševních onemocnění. Odkaz na článek ZDE.

Schéma aktuálního vzdělávacího procesu pro psychiatrické sestry

V přiloženém DOKUMENTU najdete celou řadu příkladů programů zaměřených na osobní a profesní rozvoj v oblasti krizové intervence, dluhové prevence, sebezkušenostní a psychoterapie. Schéma vzdělávacího procesu pro psychiatrické sestry

Od stigmatu k rovnosti – srdečně vás zveme na mezinárodní konferenci o stigmatu a diskriminaci související s duševním zdravím – 15. 10. 2016

Národní ústav duševního zdraví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, King’s College London a Association for the Improvement of Mental Health Programmes pořádá 15. října 2016 jednodenní konferenci, na které bude prezentován současný stav výzkumu v oblasti stigmatizace ve světě a v České republice. Konference představuje výchozí bod pro budoucí spolupráci na snižování stigmatizace ve […]

Shrnutí z jednání Pracovní skupiny pro legislativní změny – 19. 7. 2016

Shrnutí jednání, závěry a úkoly Pracovní skupiny legislativní změny na téma „Problematika systému kontroly a monitorování dodržování práv pacientů v psychiatrické péči“ naleznete ZDE.

Komise ministerstva zdravotnictví uzavřela šetření v souvislosti s incidentem v OC Nový Smíchov

Postup Psychiatrické nemocnice Bohnice nebyl v rozporu s platnou legislativou, s vnitřními pravidly nemocnice ani s doporučenými postupy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a nemocnice tedy ve svém jednání nepochybila. To je hlavní závěr komise ustanovené ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem v souvislosti s tragickým incidentem, při kterém v OC Nový dne 21. července 2016 pacientka bohnické nemocnice usmrtila ženu.  Tříčlenná komise […]