Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje Výzvu pro dalších 16 Center duševního zdraví

opz

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje Výzvu pro dalších 16 Center duševního zdraví

 TISKOVÁ ZPRÁVA 10.  října 2018


Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví II, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních služeb a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz Center duševního zdraví v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 12. listopadu 2018. Maximální možná dotace pro jedno Centrum duševního zdraví je stanovena na 14.900.000 Kč. Připraveny jsou finanční prostředky pro 16 center.

Vyhlášení nové výzvy programu svým termínem rovněž připomíná dnešní Světový den duševního zdraví. Přečtěte si více o právě probíhajících Týdnech duševního zdraví a nabízeném souvisejícím programu.

 

Podpora vzniku tzv. Center duševního zdraví (CDZ) je jedním ze základních kamenů Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz) schválené Ministerstvem zdravotnictví v roce 2013. Hlavním záměrem reformy je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že zavádí model multidisciplinárního týmu, ve kterém zdravotničtí a sociální pracovníci společně podporují člověka v jeho přirozeném prostředí. V případě CDZ jde o zcela nový prvek v systému péče o lidi s duševním onemocněním, kteří tak díky podpoře ze strany CDZ nemusí být hospitalizováni, pobývají doma, fungují pokud možno samostatně a mohou být aktivně zapojeni do společnosti.

 

Z předcházejícího programu vzešla podpora pro prvních pět Center duševního zdraví, která již od léta fungují v Přerově, Havlíčkově Brodě, Brně, Praze 9 – Proseku a v Praze-Strašnicích. Současná výzva má připraveny finanční prostředky pro dalších 16 CDZ, které by měly síť center v ČR žádoucím způsobem doplnit. Cílem plánu pro zajištění optimální dostupnosti péče je v následujících letech vytvoření sítě až 100 CDZ rovnoměrně rozmístěných po celé České republice.

 

V současné době dosud není běžné, aby služby, které má Centrum duševního zdraví (CDZ) poskytovat, zajišťoval jeden subjekt. Proto se mohou do dotačního programu hlásit kromě jednotlivých subjektů obstarávajících celý provoz daného CDZ i tzv. spolupracující subjekty (tj. na jedné straně poskytovatel sociálních služeb a na straně druhé poskytovatel zdravotních služeb) na základě smlouvy o spolupráci. Každý ze subjektů je však samostatným žadatelem o dotaci a v případě, že bude vybrán, mu bude vydáno samostatné Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

Konkrétní podmínky pro žadatele o dotaci jsou zveřejněny na webu MZ ČR.

 

Pilotní provoz CDZ bude hrazen z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví II“, (reg. číslo:  CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu.

Výzva ke stáhnutí zde: 2018-10-10_Výzva_pro_dalších_16_CDZ

logoR (1)


Konference: Kde jsme teď a kam směřujeme?

Konference-Praha-přihláška (4)

Prvních pět Center duševního zdraví se otevřelo pacientům

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes za účasti ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové slavnostně zahájil provoz prvních pěti Center duševního zdraví, které představují nový prvek v systému péče o lidi s duševním onemocněním a jeden z pilířů reformy psychiatrické péče v ČR. V Brně, Přerově, Havlíčkově Brodě a na dvou místech v Praze, Proseku a Strašnicích, […]

Týdny pro duševní zdraví 2018 – nový vzhled – nový partner – spojujeme síly

Od 10. září do 10. října 2018 budou opět po celé republice probíhat osvětové, kulturní a informační akce na podporu duševního zdraví v rámci kampaně Týdny pro duševní zdraví (TDZ). Tuto nejstarší a nejúspěšnější destigmatizační událost v ČR pod hlavičkou Fokusu ČR a dalších spřátelených organizací začal letos podporovat i tým projektu Destigmatizace Národního ústavu duševního […]

V Praze se uskutečnil světový kongres dětských psychiatrů a spolupracujících odborností IACAPAP

Na sklonku letošního července se v Praze za účasti ministra zdravotnictví České republiky Adama Vojtěcha  setkali přední světoví odborníci, aby si vyměnili zkušenosti, sdíleli nejnovější výzkumy a studie v oblasti duševních onemocnění dětí. „Nejen rodiče, ale i další rodinní příslušníci, často považují duševní onemocnění za něco, co jejich dětí samozřejmě nemůže týkat a návštěvu odborného […]

Novinářská cena Psychiatrické společnosti ČLS JEP pro cyklus ŽIVOT ZA ZDÍ

Psychiatrická společnost ČLS JEP na XII. sjezdu Psychiatrické společnosti v Mikulově dne 14. 6. 2018 udělila NOVINÁŘSKOU CENU za nejlepší novinářský počin podporující psychiatrickou problematiku v roce 2017 cyklu ŽIVOT ZA ZDÍ Autor: Jeroným Janíček (www.youtube.com/zivotzazdi) BLAHOPŘEJEME!   Cena byla podpořena společností