Destigmatizace otevře podzimní Designblok

Po Týdnech duševního zdraví se ke slovu dostává další významná podzimní akce, na které bude šířena osvěta o problematice stigmatizace lidí s duševním onemocněním lhostejné.

Fokus_pzvanka_design_blok

Díky Fokusu Praha bude ve dnech 25. až 29. října 2018 na Designbloku expozice v podobě osvětové
a destigmatizační kampaně s názvem „NEŠKATULKUJEME! NA ROVINU o duševním zdraví“.

Smyslem kampaně je poukázat na to, že mylné předsudky vůči lidem s duševním onemocněním vedou k jejich stigmatizaci a brání jejich zotavení a návratu k normálnímu životu.

„Když se člověk přizná svému okolí k problémům s duševním zdravím, často se setká s odmítavou reakcí. Někdy docela skrytě, například vás můžou do té doby dobří přátelé přestat zvát na návštěvy a oslavy, přestanou se s vámi stýkat. Namísto zotavování tak člověk trpí ztrátou přátel, společnosti, sociálních kontaktů.“ vysvětluje Pavel Novák, ředitel Fokusu Praha. „Tuto nespravedlnost v přátelství pociťuje až 69 % lidí s duševním onemocněním. Vyplývá to z výzkumu, který mapoval zkušenosti se stigmatem a diskriminací lidí s duševním onemocněním uskutečněný Národním ústavem duševního zdraví,“ dodává Pavel Novák.

Vizuální styl expozice je realizován ve spolupráci s výtvarníkem Petrem Lukášem Rackem, který mimo jiné podporoval Fokus v době jeho vzniku v 90. letech. „Jsem rád, že jsem po letech opět mohl spolupracovat s Fokusem. V expozici jsme se vrátili k myšlence, která u zrodu Fokusu byla a to, že Fokus je symbolickým ohništěm, u kterého je možné se na své cestě ohřát, nabrat síly, kde je možné „zapálit se“ pro nové výzvy,“ říká Petr Lukáš Racek.

Fokus Praha se touto kampaní zároveň zapojuje do iniciativy NA ROVINU, která usiluje o snížení stigmatizace
a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zlepšení přístupu lidí k duševnímu zdraví.

Za iniciativou NA ROVINU stojí Národní ústav duševního zdraví a je součástí projektu Destigmatizace
aktuálně probíhající Reformy psychiatrické péče.

Na Designbloku bude součástí kampaně i výborná lavička „Na rovinu“
z dílny architekta Lukáše Koppa a designérky Nikol Lourkové. Přijďte posedět!

Kdyby náhodou někdo nevěděl, proč to všechno, poslechněte si Výzvu MUDr. Martina Hollého.

Výzva MH


Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje Výzvu pro dalších 16 Center duševního zdraví

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje Výzvu pro dalších 16 Center duševního zdraví  TISKOVÁ ZPRÁVA 10.  října 2018 Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví II, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních služeb a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz Center duševního zdraví v trvání 18 měsíců. Termín […]

Konference: Kde jsme teď a kam směřujeme?

Konference-Praha-přihláška (4)

Prvních pět Center duševního zdraví se otevřelo pacientům

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes za účasti ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové slavnostně zahájil provoz prvních pěti Center duševního zdraví, které představují nový prvek v systému péče o lidi s duševním onemocněním a jeden z pilířů reformy psychiatrické péče v ČR. V Brně, Přerově, Havlíčkově Brodě a na dvou místech v Praze, Proseku a Strašnicích, […]

Týdny pro duševní zdraví 2018 – nový vzhled – nový partner – spojujeme síly

Od 10. září do 10. října 2018 budou opět po celé republice probíhat osvětové, kulturní a informační akce na podporu duševního zdraví v rámci kampaně Týdny pro duševní zdraví (TDZ). Tuto nejstarší a nejúspěšnější destigmatizační událost v ČR pod hlavičkou Fokusu ČR a dalších spřátelených organizací začal letos podporovat i tým projektu Destigmatizace Národního ústavu duševního […]

V Praze se uskutečnil světový kongres dětských psychiatrů a spolupracujících odborností IACAPAP

Na sklonku letošního července se v Praze za účasti ministra zdravotnictví České republiky Adama Vojtěcha  setkali přední světoví odborníci, aby si vyměnili zkušenosti, sdíleli nejnovější výzkumy a studie v oblasti duševních onemocnění dětí. „Nejen rodiče, ale i další rodinní příslušníci, často považují duševní onemocnění za něco, co jejich dětí samozřejmě nemůže týkat a návštěvu odborného […]

Novinářská cena Psychiatrické společnosti ČLS JEP pro cyklus ŽIVOT ZA ZDÍ

Psychiatrická společnost ČLS JEP na XII. sjezdu Psychiatrické společnosti v Mikulově dne 14. 6. 2018 udělila NOVINÁŘSKOU CENU za nejlepší novinářský počin podporující psychiatrickou problematiku v roce 2017 cyklu ŽIVOT ZA ZDÍ Autor: Jeroným Janíček (www.youtube.com/zivotzazdi) BLAHOPŘEJEME!   Cena byla podpořena společností