Vydání Strategie reformy psychiatrické péče

Na tiskové konferenci dne 8. 10. 2013 byla na Ministerstvu zdravotnictví ČR zveřejněna Strategie reformy psychiatrické péče ve verzi 1.0. Jde o zásadní dokument nastavující cíle, úkoly a rozpočtový rámec na roky 2014 až 2023. Strategie se věnuje první etapě reformy péče o duševní zdraví, která bude trvat několik dekád.

Publikovaná Strategie navrhuje systémovou změnu v podobě budování nových a inovovaných forem péče a to zejména formou Center duševního zdraví, které zajistí lepší dostupnost péče, dále se soustředí na destigmatizační a vzdělávací aktivity a v neposlední řadě na humanizaci stávajícíh prvků systému psychiatrické péče, tj. psychiatrické nemocnice a oddělení.

Strategie je vydána v elektronické podobě PDF ke stažení zde: SRPP_publikace_web_9-10-2013


Tým Strategické projektové kanceláře MZ by touto cestou chtěl upřímně poděkovat všem 40 odborníkům, psychiatrům i zástupcům uživatelů, nevládních organizací, MPSV, krajů i pojišťoven, kteří věnovali nemalé úsilí a spoustu vlastního času společné práci na vytvoření tohoto strategického materiálu.

Záznam České televize z brífinku na Ministerstvu zdravotnictví (odkaz na iVysílání, Studio ČT 24, 8.10.2013, 15:30):

Studio_CT24


Citace z tiskové zprávy (TK 8. 10. 2013):

Podle řady vědeckých výzkumů je stav péče o duševní zdraví v České republice v některých aspektech horší než u ostatních států západní a severní Evropy. Ministerstvo zdravotnictví nyní představuje reformu systému psychiatrické péče, která si klade za cíl zlepšit kvalitu života duševně nemocných. V březnu letošního roku byla Reforma psychiatrické péče schválena jako součást Národního programu reforem 2013.

 

„Česká republika má vůči psychiatrické péči dlouhodobý dluh,“ říká ministr zdravotnictví Martin Holcát a dodává: „Koncepce reformy se snaží nalézt řešení, jak učinit tento segment zdravotnictví komfortnější pro pacienty i poskytovatele, jak naší psychiatrii modernizovat. Nečekejme ovšem žádné překotné řešení, žádné bezmyšlenkovité zavírání lůžkových oddělení, vše musí jít postupně a tak, aby na prvním místě byl vždy zájem pacienta.“

 

Strategie reformy psychiatrické péče nevznikla za poslední rok, formálnímu zahájení příprav této strategie předcházela několikaletá diskuse jak ze strany odborné společnosti (Psychiatrická společnost ČLS JEP), tak mezi zástupci uživatelů a poskytovatelů psychiatrické péče. „Zde je nutno zmínit, že artikulovaná potřeba systémové změny v oblasti psychiatrické péče byla v českém kontextu patrná již během 90. let minulého století a až nyní se nacházíme v situaci, která vytváří vhodné podmínky pro implementaci potřebných změn,“ vysvětluje bývalý předseda České psychiatrické společnosti Jiří Raboch.

 

„Jedním z hlavních bodů Strategie, který povede k naplnění globálního cíle, tedy zlepšení kvality života duševně nemocných lidí, je ustavení dalšího pilíře poskytované péče – komunitních Center duševního zdraví. Péče tak bude poskytována blíže pacientovi v jeho přirozených podmínkách,“ říká současný předseda České psychiatrické společnosti Martin Hollý.

Prezentace z tiskové konference 8.10.2013Napsat komentář

Váš e-mail nebude zveřejněn. Požadované položky jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>