„Návrat do života“ s podporou týmu FOKUSu Vysočina

Už před více než dvěma lety byla v Havlíčkově Brodě otevřena nová služba Komunitní chráněné bydlení. Až pro dvanáct lidí, kteří předtím dlouhodobě pobývali v ústavní péči, se tak otevřela možnost nového začátku. V krásně opraveném domě na ulici 5.května totiž našli důležitou podporu sociálních pracovníků FOKUSU Vysočina. A cíle v péči o duševně nemocné, které si vedení FOKUSu předsevzalo, se daří plnit.

„Náš tým si vzal za cíl systematicky pracovat a vyhodnocovat spolupráci s rodinami uživatelů. Podpora rodin má zpravidla zásadní význam v rehabilitaci uživatelů, v jejich návratu do přirozeného prostředí a podpoře při udržení zdravotního stavu.  Podařilo se nám v letošním roce podpořit třetinu uživatelů v opětovném navázání kontaktu se svými rodinami a došlo k prohloubení spolupráce s rodinami u druhé třetiny klientů. Zbytek uživatelů si zatím navázání kontaktu s rodinou nepřeje. V důsledku onemocnění uživatelů mnohdy došlo k vážnějšímu narušení rodinných vztahů a jejich obnovení je tak otázkou času,“ říká vedoucí služby, Martin Lukáš.

Služba Komunitního chráněného bydlení byla otevřena na začátku roku 2015 a klienti, kteří ji využili jako první, již většinou pobyt v chráněném bydlení ukončili v druhé polovině roku 2016 a úspěšně se vrátili do běžného života.

V domě je nyní zcela naplněna jeho kapacita. Tomu také odpovídá i skladba personálu – čtyři sociální pracovníci a jedna psychiatrická sestra. Takovéto personální obsazení zaručuje kvalitní rehabilitační práci, která umožňuje uživatelům návrat zpět do přirozeného prostředí. „Také jsme začali pracovat podle nové odborné metodiky, která uživatele efektivněji podporuje v rozvoji jejich cílů a více se zaměřuju právě na práci s jejich přirozeným prostředím. Naším cílem je, aby se naši klienti dokázali ve svém životě co nejvíc osamostatnit a nebyli již zásadně závislí na sociálních službách,“ vysvětluje Lukáš.

Část týmu z Komunitního chráněného bydlení

TYM KCHB
Foto: FOKUS Vysočina

Na stavbě a vybavení domu za 13 milionů korun se sedmi miliony podílel Regionální operační program Jihovýchod. Další potřebné finance na opravu domu a jeho vybavení poskytlo město Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina a dárci FOKUSu Vysočina.

Zdroj: Fokus Vysočina

Napsat komentář

Váš e-mail nebude zveřejněn. Požadované položky jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>