Co je Centrum duševního zdraví? Budova nebo lidé?

Pro velkou část veřejnosti a novinářů představuje pojem Centrum duševního zdraví stále velké mystérium. Vhodně význam a fungování Centra duševního zdraví vysvětluje předseda Psychiatrické společnosti Martin Anders v rozhovoru s Alenou Beníškovou pro Mladou frontu DNES. Níže najdete úryvek z rozhovoru…

…* Proto zavádíte centra duševního zdraví?

Jsou jen jednou ze součástí reformy. Nechceme, aby název „centrum“ byl chápán jako budova – beton, ve kterém se budou scházet pacienti. Lidé, kteří tam budou pracovat v rámci multidisciplinárního týmu jako psychiatři, zdravotní sestry a sociální pracovníci, by měli mít zázemí, ale měli by se tam zdržovat minimálně. Měli by pracovat hlavně v terénu. To je naše představa. Podobné týmy už fungují ve spolupráci se sociálními službami v rámci komunitní péče. Máme několik center, která pracují přesně na principech, které bychom si představovali do budoucnosti pro CDZ. Jsou v Přerově, Chomutově, Ústí nad Labem, Praze 8 a v Brně.

 * Každé z center má spolupracovat s nějakou psychiatrickou nemocnicí či léčebnou?

Nemusí, ale v rámci své koordinace práce musí být propojeno nejenom s psychiatrickou nemocnicí, ale také s psychiatrickými odděleními, ambulancemi a také praktickými lékaři. Problém často je, že praktici nevědí, že se jejich pacienti léčí na psychiatrii. Například z hlediska záchytu sebevražedné aktivity je však praktický lékař zcela nezbytnou součástí. Současně si kolegové stěžují, že nemají dostupnou psychiatrickou péči pro své pacienty, a pokud je už někam pošlou, vůbec nevědí, zda tam došli.

* Co si od reformy slibujete?

Sám cítím, že oblast sociální péče nám na oddělení dělala velké problémy. V řadě případů byl problém pacienta propustit, protože neměl kam jít. Člověk je stabilizovaný, ale protože de facto nemá střechu nad hlavou, tak ho musíte držet v nemocnici. Nejsou žádné záchytné body, kam lidi posílat. Pošlete ho k ambulantnímu psychiatrovi a on tam ani nedojde.

 * Tomu mají centra zabránit?

Ano, multidisciplinární tým bude v kontaktu s lékaři psychiatrického oddělení. Za klientem by přišel tým ještě před propuštěním, dojde k navázání kontaktu a ověření, zda vůbec o takovou službu má zájem, což většina těch lidí má. A on pak může mít svého ambulantního psychiatra nebo může čerpat péči psychiatra v rámci CDZ a současně být v kontaktu se sociálními pracovníky a psychiatrickými sestrami, které jsou schopné za ním například dojít domů, pomoci mu s věcmi, dojít na úřad vyplnit žádost.

 * Centra tedy pomohou pacientům s návratem do běžného života?

Ano a také mají pomáhat tomu, aby se do léčebny vůbec nedostali. Myslím si, že řada případů se dá obejít bez hospitalizace. K té dochází někdy jen proto, že se člověk včas nedostane ke správným službám.

 * Mají být centra všude stejně velká, nebo budou přizpůsobena dané oblasti?

Původně jsme udělali mohutný komplexní model. A dnes se ukazuje, že bude možné financovat i menší týmy. Předpokládáme, že by do pěti let mělo v Česku vzniknout třicet center. Jedno centrum by mělo mít 100–200 klientů. Když zjistíme, že z 200 klientů, kteří čerpali služby, bylo jen pět hospitalizovaných oproti zrcadlovému období předtím, kdy jich bylo třeba 50, tak to bude samozřejmě přínos.

 * Mají být v centrech duševního zdraví i lůžka?

Zatím se s nimi nepočítá, i kvůli výraznému zvýšení nákladů jsme od této myšlenky upustili. Centra mohou mít smlouvu s psychiatrickou nemocnicí, kde pacienta mohou na krátkou dobu hospitalizovat.

 * Jak pacienty do center dostanete?

Psychiatr v CDZ by měl dělat jen specializovanou péči, takže může mít například jen částečný úvazek. Podstatný tam bude ten multidisciplinární tým sociálních pracovníků a zdravotních sester, psychiatr tam nebude nejdůležitější.

Celý rozhovor byl publikován 15. 8. 2017 v Mladé frontě DNES, s. 6.

Napsat komentář

Váš e-mail nebude zveřejněn. Požadované položky jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>