Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XX.

Ve dnech 5. – 6. 10. 2017 proběhla celostátní konference „Po stopách psychiatrického ošetřovatelství“, která byla určena převážně nelékařským zdravotnickým pracovníkům působícím v oblasti péče o duševní zdraví.

Do Prahy se sjelo přes 150 sester, sociálních pracovníků i adiktologů z různých regionů České republiky, aby společně sdíleli své zkušenosti, předávali si příklady dobré praxe a také se dozvěděli aktuální informace o stavu reformy psychiatrické péče. Mezinárodní rozměr celé akci dodala přítomnost zástupkyň z odborných společností ze zemí V4. Konference se zúčastnili všichni 3 garanti reformy psychiatrické péče Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., doc. MUDr. Martin Anders, PhD. a MUDr. Martin Hollý.

Plenární přednášky byly věnovány zejména vývoji oboru psychiatrie a plánovaným změnám souvisejícím s reformou psychiatrické péče. Prezidentka ČAS PhDr. Martina Šochmanová, MBA pak ve svém příspěvku kriticky zhodnotila nový zákon o nelékařích, který dle odborné společnosti negativně zasahuje do vzdělávání sester. Praktické kroky probíhajících projektů reformy psychiatrické péče představil Ing. Michael Viereckl, člen výkonného výboru reformy. V odborných sympoziích byly řešeny spíše praktické otázky týkající se jednotlivých segmentů péče. V sympoziu věnovanému akutní péči se diskutovalo nejen o vhodném uzpůsobení prostředí a zajištění bezpečnosti, ale také o možné organizaci zapojení pacientů do terapeutického programu. Rozsáhlá debata provázela sympozium věnované nově vznikajícím CDZ. Předávání stávajících zkušeností je pro nově vznikající týmy velmi důležité a vytvoření prostoru pro takové setkání bylo přínosné. Další sympozia se věnovala adiktologickým službám a dlouhodobé péči a také zde zaznělo mnoho inspirativních příspěvků. Zajímavý byl rovněž doprovodný program. Studenti z gymnázia GEVO v jeho rámci představili destigmatizační kampaň Dávám židli do kruhu, jejímž cílem je šířit povědomí o problémech souvisejících s duševním zdravím. Účastníci konference pak měli možnost se do kampaně aktivně zapojit.

V čase, kdy se v péči o duševně nemocné chystá celá řada změn, jsou setkání na takovéto úrovni velmi přínosná. Pomáhají nejen k šíření aktuálních informací a sdílení zkušeností, ale také k navázání cenných kontaktů pro další spolupráci.

10 

Autor: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. , psychiatrické oddělení Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

 

Napsat komentář

Váš e-mail nebude zveřejněn. Požadované položky jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>