Posun v reformě psychiatrické péče: vznik Center duševního zdraví

V reformě psychiatrické péče došlo k výraznému posunu. Ministerstvo zdravotnictví v pátek 23. března vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci projektu Programu podpory center duševního zdraví na vznik prvních pěti Center duševního zdraví (CDZ), které budou po dobu 18 měsíců podpořeny evropským projektem. Zahájení jejich činnosti předpokládáme v červenci tohoto roku. V průběhu příštího roku budou vypsány další výzvy na podporu vzniku 16 a posléze ještě 9 Center duševního zdraví. Do roku 2021 je v plánu vznik celkem 30 CDZ, v dalších letech síť až 100 CDZ rovnoměrně rozmístěných po celé České republice.

DSC_6136
Zdroj: MZd – kliknutím na obrázek otevřete video záznam z tiskové konference

Dlouho se o reformě pouze hovořilo a dnes máme konečně první hmatatelný výsledek této práce, kterým je vznik Center duševního zdraví. Cílem je přesunout péči o duševně nemocné z nemocniční péče do jejich vlastního prostředí a pomoci jim vrátit se do běžného života,“ uvedl v březnu na společné tiskové konferenci MZ a MPSV ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Jedná se o službu, která je založena na převážně terénní práci multidisciplinárního zdravotně-sociálního týmu, který bude minimálně polovinu času pracovat v terénu, tj. v přirozeném prostředí lidí s duševním onemocněním. „Považuji toto za průlom v komunikaci problémů sociálně-zdravotního pomezí a v realizaci konkrétních kroků, které povedou ke zvýšení kvality péče o pacienta,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Cílovou skupinou jsou pacienti s vážným duševním onemocněním, kteří jsou nejvíce ohroženi institucionalizací a vyloučením z běžné společnosti. Model multidisciplinárního, převážně v terénu pracujícího týmu, bude pilotován i pro další skupiny pacientů, jako např. děti, starší osoby s duševním onemocněním nebo osoby se závislostí.

Na přípravě reformy MZ spolupracuje se všemi zainteresovanými subjekty – s odbornou společností, pojišťovnami, kraji, obcemi, poskytovateli i uživateli. Pro naplňování jejích cílů je však klíčová komunikace s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Účast ministryně práce a sociálních věcí na dnešní tiskové konferenci byl proto jasný signál, že MZ a MPSV spolupracují. „Od svého nástupu kladu velký důraz na dialog s resortem práce a sociálních věcí na agendách zdravotně-sociálního pomezí a reformě psychiatrické péče a tato spolupráce funguje. Ustanovili jsme proto s paní ministryní Němcovou pracovní skupinu, která se schází pravidelně jednou měsíčně,“ dodal ministr Vojtěch.

K zahájení reformy je určena finanční podpora z Evropských investičních fondů v hodnotě 1 mld. Kč. Náklady na chod Center duševního zdraví budou po vyčerpání evropských finančních prostředků hrazeny jak z prostředků veřejného zdravotního pojištění, tak z prostředků na sociální služby. Probíhají také jednání s pojišťovnami. Počátkem roku 2018 byla mezi VZP a Ministerstvem zdravotnictví podepsána Prováděcí dohoda o vzniku a podpoře zdravotních služeb souvisejících s reformou psychiatrické péče.

3 Komentáře

 • Posted 13.4.2018 at 10:13 | Permalink

  Dobrý den,na rozdíl od pana ministra se domnívám,že proces implementace začal již výzvami IROP,i když o dnešním stavu realizace investičních projektů mi v podstatě není nic známo. Byla jsem už u začátků reformy – období velkých „všelidových“ akcí a diskusí,kterých se zúčastňovali všichni,včetně zástupců uživatelů. Od té doby se ledacos změnilo,dnes,jak se zdá,je uskutečňování změn v rukách s k u t e č n ý c h o d b o r n í k ů. OK…Jenom těch informací nějak zásadně ubylo.
  Velkým tématem roku 2017 bylo z a p o j e n í u ž i v a t e l ů. Do projektu Destigmatizace,do pracovních skupin v regionech a v Pacientské radě. Nevím,jaký je počet těchto aktivistů,ale ráda bych znala odpověď na otázku ROLE uživatelů,dnes v roce 2018. A také na jejich informovanost.
  Z mého pohledu bych stav hodnotila slovy NIC MOC. Neinformovanost má totiž své nepříjmné důsledky: mýty,dezinformace,názorové spory bez věcného podkladu.
  Jestli má reforma postupovat ještě alespoň 15 let – jak bude tento problém řešen?
  Děkuji za odopvěď.Přibylová

  • Vanda Horná
   Posted 16.4.2018 at 10:03 | Permalink

   Vážená paní Přibylová,
   děkujeme za Váš zájem a chceme Vás ubezpečit, že oslovujete právě oblast, která je pro nás nyní klíčová a intenzivně se jí věnujeme.
   Máte pravdu, že výzvy IROP předcházely zahájení fungování CDZ v OPZ projektech. Jejich první vlna však byla cílená na rekonstrukci stávajících psychiatrických oddělení. Šlo tedy pouze o zvýšení komfortu hospitalizovaných pacientů, co je sice ohledně kvality života důležitá položka, ale není relevantní z hlediska změny systému poskytování péče o duševní zdraví. Tuto změnu nese ve svém zadání právě OPZ program, proto tedy ono vyhlášení pana ministra, že implementace právě začala.

   Uvědomuji si, že oproti mnoha diskuzním akcím běžícím po vydání Strategie reformy psychiatrické péče a před tvorbou projektů programu OPZ Vám nyní přijde informovanost veřejnosti mizivá. Ubezpečuji Vás, že jsme všechny tyto vstupy a pohledy zúročili právě při zmíněné tvorbě projektů v rámci programu OPZ (na kterých realizaci nyní pracují zmínění odborníci). Toto informační „ticho“, které nyní zažíváte je jenom období, ve kterém nastavujeme funkční model komunikace směrem k uživatelům i široké veřejnosti. Původní model nebyl vzhledem k potřebě využití pracovních sil do realizace a plánování konkrétních kroků udržitelný. Aktuálně je komunikační strategie finalizována a doufám, že již brzy bude tento nepříjemný a procesy brzdící problém vyřešen.
   I přes omezenou veřejnou debatu si v rámci reformy pečlivě hlídáme, aby uživatelé a příbuzní byli zapojeni do všech rovin řízení i implementace reformních procesů. Zástupci jsou v řídících i odborných orgánech reformy, na krajích a ve všech realizovaných projektech.
   K získání konkrétních kontaktů na jednotlivé zástupce se prosím obraťte na email: deinstitucionalizace(zavináč)mzcr.cz.
   Za tým Reformy srdečně
   MUDr. Dita Protopopová, Ph.D., gestor projektu deinstitucionalizace

   • Posted 24.4.2018 at 04:04 | Permalink

    Vážená paní doktorko,děkuji Vám za Vaši vstřícnou a podrobnou odpověď.Bohužel víc než na svoji práci pro lidi s duševním onemocněním se nyní soustřeďuji na plánovanou zdravotní pauzu (v oblasti ortopedie).Pokud jsem ve svém úvodním příspěvku zmiňovala možné dezinformace,bohužel včerejší (23.4.) článek o úloze CDZ v MF DNES překonal všechna moje očekávání – tím spíše,že autor Václav Janouš vychází z vyjádření mluvčí MZ paní Gabriely Štěpanyové.
    S pozdravem (a údivem)
    Přibylová

Napsat komentář

Váš e-mail nebude zveřejněn. Požadované položky jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>