SETKÁNÍ REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ

28.6. 2018 proběhlo setkání všech regionálních specialistů reformy psychiatrické péče. Během dne byly představeny jednotlivé projekty, jejich gestoři a klíčové aktivity. V druhé části dne specialisté pracovali
v menších skupinkách rozdělených podle regionů a diskutovali klíčová témata v rámci reformy, regionů
a možnostech mezioborové spolupráce.

regSpec

Regionální týmy budou fungovat na bázi multidisciplinární spolupráce –  tzn.  sociální i zdravotní specialisté budou spolu s uživateli péče navrhovat, implementovat a optimalizovat reformní procesy
v rámci svých krajů.

SOUHRN PROJEKTŮ REFORMY

Deinstitucionalizace_model

Projekt DEINSTITUCIONALIZACE je nejrozsáhlejší součástí reformy péče o duševní zdraví a zaštiťuje klíčové aktivity reformy. Jeho součástí je transformace nemocnic. Během tohoto procesu aktuálně probíhá vzdělávání transformačních týmů na psychiatrických odděleních, které se budou o hladký proces reformy péče o osoby s duševním onemocněním zasazovat. Další částí projektu deinstitucionalizace je tvorba regionálních sítí péče, jejichž cílem je zejména podpora zotavení, mapování a zlepšování kvality péče a zajištění dodržování lidských práv.

Projekt MULTIDISCIPLINARITA  je zaměřen na posílení týmového ducha a lepší spolupráci expertů zapojujících se do péče o osoby s duševním onemocněním, tedy psychiatrů, psychiatrických sester, psychologů a sociálních pracovníků.

Aktuálně jsou v rámci reformy nejhmatatelnějšími výstupy vznikající CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, kterých se v průběhu července otevře pět. Další vlna proběhne začátkem následujícího roku, a třetí pak v červenci 2019 tak, aby bylo celkově spuštěno 30 CDZ.

Projekt DESTIGMATIZACE je nejviditelnější díky iniciativě NA ROVINU. Projekt oslovuje hned šest cílových skupin: uživatele psychiatrické péče, jejich rodiny, komunity, veřejnou správu, zdravotníky a sociální pracovníky.

K nejnovějším projektům reformy patří také VČASNÉ INTERVENCE, které, stejně jako destigmatizace, spadají pod Národní ústav duševního zdraví, a které mají za cíl lepší funkčnost péče v rámci krajů, ale také vyhledání pomoci v dřívějších fázích problému.

Projekt NOVÉ SLUŽBY je zaměřen na dětskou i gerontologickou populaci, ale také na péči o osoby se závislostmi, které byly zprvu reformou poněkud opomíjeny. Aktuálně tento projekt pilotuje programy a chystá implementační plán sítí na dalších 18 měsíců.

V souvislosti s projekty reformy péče o duševní zdraví nelze opomenout ani projekt MERRPS, který se mj. zabývá funkčností a evaluací reformy a výstupů souvisejících projektů či ANALYTICKOU A DATOVOU PODPORU REFORMY, která vzniká v Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Příspěvek vznikl ve spolupráci s projektem SPOLU a DESTIGMATIZACE.

Napsat komentář

Váš e-mail nebude zveřejněn. Požadované položky jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>