Týdny pro duševní zdraví 2018 – nový vzhled – nový partner – spojujeme síly

Od 10. září do 10. října 2018 budou opět po celé republice probíhat osvětové, kulturní a informační akce na podporu duševního zdraví v rámci kampaně Týdny pro duševní zdraví (TDZ). Tuto nejstarší a nejúspěšnější destigmatizační událost v ČR pod hlavičkou Fokusu ČR a dalších spřátelených organizací začal letos podporovat i tým projektu Destigmatizace Národního ústavu duševního zdraví a Iniciativa NA ROVINU.  Díky této spolupráci vzniklo nové logo kampaně a od září by měla být k dispozici nová podoba webových stránek s on-line přihláškou pro všechny akce. Společně tak budeme mít  větší sílu při celkové propagaci kampaně TDZ!

týdny pro duš. zdraví

Připraven je i balíček grafických materiálů, které je možné využívat pro přípravu programů a letáčků jednotlivých akcí, na facebookových stránkách a událostech a tím se přihlásit k celorepublikové kampani. Ke stažení jsou v Knihovně na webu Fokusu ČR a budou i součástí aktualizovaných stránek www.tdz.cz.

„Fokus ČR společně s dalšími organizacemi a osobnostmi z řad odborníků i laické veřejnosti už od svého vzniku (1990) neúnavně bojuje proti mylnému obrazu a stigmatizujícímu pohledu na lidi s duševním onemocněním. Hájí jejich práva na důstojný život bez předsudků, snaží se ovlivňovat jak legislativu, tak mínění veřejnosti. V rámci Týdnů pro duševní zdraví  (TDZ), v měsících září a říjnu, se snažíme co nejvíce informovat veřejnost o problematice duševního zdraví, mentální hygieně jako prevenci duševních onemocnění i o aktivitách organizací působících v sociálně zdravotní oblasti. Pořádáme kulturní akce, happeningy, besedy, diskuse, přispíváme do odborných i populárních publikací. Dáváme prostor pro sebevyjádření talentovaných lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, organizujeme jejich umělecké výstavy, koncerty, divadelní představení, šíříme jejich literární díla. Program Týdnů pro duševní zdraví probíhá pravidelně každý rok vždy od 10. září do 10. října, tedy dne, který je Světovým dnem pro duševní zdraví.“
Pavel Novák, generální ředitel Fokusu Praha a předseda správní rady Fokusu ČR, jeden ze zakladatelů a iniciátorů TDZ

„Projekt Destigmatizace, realizovaný NÚDZ je součástí reformy psychiatrické péče. Jeho iniciativa NA ROVINU usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zlepšení přístupu lidí k duševnímu zdraví. Vytváří prostředí, kde se na rovinu mluví o duševním zdraví a nemoci, dává na jednu rovinu práva lidí se zkušeností s duševním onemocněním s ostatními lidmi, staví na roveň duševní zdraví se zdravím fyzickým a vyrovnává vztah pomáhajícího profesionála a člověka s duševním onemocněním. Celkově tak přispívá
k lepší kvalitě života lidí s duševním onemocněním v naší společnosti. Oceňujeme, jak kampaň TDZ již  po mnoho let otevírá diskuzi na toto téma. Rádi ji podpoříme, abychom si navzájem mohli pomoct svými znalostmi, zkušenostmi a jejich sdílením napříč republikou.“

PhDr. Petr Winkler, vedoucí výzkumného programu v oddělení sociální psychiatrie NÚDZ, odborný garant projektu Destigmatizace

Napsat komentář

Váš e-mail nebude zveřejněn. Požadované položky jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>