Prvních pět Center duševního zdraví se otevřelo pacientům

logo-opz

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes za účasti ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové slavnostně zahájil provoz prvních pěti Center duševního zdraví, které představují nový prvek v systému péče o lidi s duševním onemocněním a jeden z pilířů reformy psychiatrické péče v ČR. V Brně, Přerově, Havlíčkově Brodě a na dvou místech v Praze, Proseku a Strašnicích, pacientům s duševním onemocněním začínají pomáhat v jejich domácím prostředí terénní zdravotně-sociální týmy.

Centra duševního zdraví poskytují služby založené na převážně terénní práci multidisciplinárního zdravotně-sociálního týmu, který minimálně polovinu času tráví v přirozeném prostředí lidí s duševním onemocněním. „Jedná se o zásadní průlom v reformě psychiatrie. Zaměstnanci centra začnou dojíždět za svými klienty do jejich domácího prostředí a pomáhat jim začlenit se do běžného života, např. i při jednání s úřady, školou či s hledáním zaměstnání. Cílem je, aby pacienti díky této podpoře nemuseli být hospitalizováni a mohli při léčbě pobývat doma, fungovat maximálně samostatně a zároveň zůstali aktivně zapojeni ve společnosti,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Centra duševního zdraví vnímám jako zásadní krok dopředu v komunikaci problémů sociálně-zdravotního pomezí mezi resorty zdravotnictví a práce. Jsem přesvědčena, že to povede k významnému zvýšení kvality péče o pacienta i k pozitivnímu dopadu do systému sociálního pojištění,“ uvedla ministryně práce a sociální věcí Jana Maláčová.

Týmy jsou složeny ze sociálních i zdravotní pracovníků (psychologů a psychiatrů) a peer konzultantů, tedy lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Jejich práce spočívá v pomoci a podpoře pacientů nejen v prostorách centra, ale především přímo u nich doma či kdekoli v jejich běžném prostředí. Centra poskytují mobilní, ambulantní, krizové a denní služby. „Jejich funkcí je prevence hospitalizací pacientů či jejich zkrácení, včasný záchyt rozvoje vážného onemocnění a rehabilitace a nápomoc k opětovnému začlenění dlouhodobě hospitalizovaných do běžné komunity. Právě lidé s vážným duševním onemocněním totiž dnes stráví většinu své léčby hospitalizací, což jim znemožňuje běžné fungování ve společnosti a následné uzdravení. Právě Centra duševního zdraví to změní,“ uvedla gestorka reformy psychiatrické péče Dita Protopopová z Ministerstva zdravotnictví. Centra budou v jednotlivých regionech spolupracovat s dalšími službami, například v oblasti zaměstnávání, vzdělávání, bydlení a volnočasových aktivit.

„Pracujeme formou případového vedení a klientům poskytujeme flexibilní, individualizovanou a nepřetržitou službu. Jsme přesvědčeni, že díky trvalé péči a včasné pomoci se klient nebude propadat do hlubokých krizí a významně klesne potřeba dlouhodobých hospitalizací,“ doplnil Jan Drobný, manažer Centra duševního zdraví Praha 9 – Prosek.

Cílovou skupinou center jsou pacienti s vážným duševním onemocněním (zejména s těžkým průběhem schizofrenních onemocnění či bipolární afektivní poruchou). Jde o skupinu lidí, kteří jsou nejvíce ohroženi institucionalizací a vyloučením z běžné společnosti. Model multidisciplinárního týmu bude pilotován i pro další skupiny pacientů, jako např. děti, starší osoby s duševním onemocněním nebo osoby se závislostí.

Reforma psychiatrické péče, jejíž zásadní součástí jsou CDZ, má za cíl vybudovat nový, spolehlivý systém komunitní péče pro duševně nemocné. Těm se v současné době dostává účinné pomoci v jejich nelehkém osudu většinou pouze za zdmi ústavů a nikoli v bezpečí a pohodlí jejich domovů, kde by psychicky nemocným pacientům bylo lépe. Na reformě psychiatrické péče ministerstvo zdravotnictví spolupracuje s celou řadou zainteresovaných subjektů – s odbornou společností, pojišťovnami, kraji, obcemi, poskytovateli i uživateli. Pro naplňování jejích cílů je klíčová komunikace s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Prvních pět Center duševního zdraví představuje pilotní provoz, který bude 18 měsíců financován z Evropského sociálního fondu a dotace nepřesáhne 15 mil. Kč na jedno centrum. Postupem času by takováto centra měla fungovat v každém regionu. V průběhu tohoto a příštího roku budou vypsány další výzvy na podporu vzniku 16 a posléze dalších 9 center. Do roku 2021 je v plánu vznik celkem 30 CDZ, v dalších letech síť až 100 CDZ rovnoměrně rozmístěných po celé České republice.

ZDROJ: http://www.mzcr.cz/dokumenty/prvnich-pet-center-dusevniho-zdravi-se-otevrelo-pacientum_16025_1.html

Tisková konference ke shlédnutí zde

5 Komentáře

 • Jarra A
  Posted 7.10.2018 at 14:06 | Permalink

  Reforma psychiatrie je pěkná, ale pro někoho stále nedostupná a pacienti jsou stále udržováni na vysokých dávkách léků, které ničí jejich zdraví..

  • Anna Košlerová
   Posted 12.10.2018 at 07:38 | Permalink

   Dobrý den, zkvalitňování a dostupnost péče je klíčová priorita reformy. Za tímto účelem vzniká nová síť služeb. Je to běh na dlouhou trať, změny jsou postupné, ale jsou potřeba. Klíčovým momentem pro reformu bylo zahájení provozu center duševního zdraví, které se událo koncem září tohoto roku. Další centra se budou otevírat začátkem roku 2019. Dávkování prášku pak záleží na daném pacientovi a jeho lékaři.

   Hezký den,
   Anna Košlerová

   • Li
    Posted 11.11.2018 at 18:01 | Permalink

    Je chvályhodné nemít lidi zavřené, Dokud neexistuje ne-drogová alternativa péče, nejde o skutečnou reformu. Drogy – návykové psychoaktivní látky poškozující mozek v závislosti na dávce – jsou mnohem větší a neřešitelnější problém nežli zdi. Zdi mohou dokonce i chránit. Drogy, tak jak se nezodpovědně předepisují, třeba na celý život, ne.

 • Jarra A
  Posted 7.10.2018 at 14:15 | Permalink

  Uzavřeni doma, bez možnosti smysluplného vyžití

 • Anna Košlerová
  Posted 12.10.2018 at 07:42 | Permalink

  Dobrý den, centra duševního zdraví usilují o to, aby uživatele péče mohli nadále fungovat ve svém běžném životě, nebyli vytrhnutí ze své komunity, byli zaměstnaní a měli možnost se stýkat s rodinou a přáteli- nikoliv být uzavřeni doma.
  Hezký den,
  Anna Košlerová

Napsat komentář

Váš e-mail nebude zveřejněn. Požadované položky jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>