Ministerstvo zdravotnictví vybralo dalších 15 Center duševního zdraví, spustit by se měla do července

logo-opz

Pět již fungujících Center duševního zdraví doplní dalších patnáct center rozmístěných po celé republice. Ta vzniknou v rámci Programu podpory Center duševního zdraví II, do kterého se v průběhu listopadu 2018 hlásili poskytovatelé sociálních služeb a poskytovatelé zdravotních služeb. Každé z patnácti Center duševního zdraví vybraných pomocí náročného několikastupňového hodnocení může čerpat dotaci ve výši až 14,9 milionu korun po dobu 18 měsíců. Svůj provoz by nová centra měla zahájit postupně do července tohoto roku.

„Služby Center duševního zdraví znamenají revoluční změnu v systému péče o duševně nemocné. Významně zvyšují její kvalitu, protože péče jde nově za pacientem, který se může léčit ve svém domácím prostředí a neztrácí tak kontakt s běžným životem jako dnes, kdy je léčen takzvaně za zdí,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nová Centra duševního zdraví, která se letos otevřou, jsou: CDZ Celsuz Brno, CDZ PN Brno, CDZ Hradec Králové, CDZ Cheb, CDZ Karlovy Vary, CDZ Kroměříž, CDZ Mladá Boleslav, CDZ Opava, CDZ Pardubice, CDZ Plzeň, CDZ pro Prahu 6, CDZ Strakonice, CDZ Tábor, CDZ RIAPS Trutnov, CDZ Uherské Hradiště. Od poloviny minulého roku již fungují CDZ v Přerově, Havlíčkově Brodě, Brně, Praze 9 – Proseku a v Praze 10 – Strašnicích. „Celkem tak bude od léta letošního roku fungovat dvacet center napříč republikou,“ doplnil ministr Vojtěch.

Ve výběrovém řízení byla ověřena oprávněnost žadatele a dodržení pravidel Programu (formální náležitosti a hodnocení přijatelnosti), následně pak žádosti posoudila Komise pro hodnocení žádostí o dotaci z Programu podpory Center duševního zdraví II složená z představitelů Ministerstva zdravotnictví ČR a nominovaných zástupců Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zástupce Asociace krajů, Svazu zdravotních pojišťoven a Všeobecné zdravotní pojišťovny. Hodnotící komise v průběhu ledna informuje úspěšné žadatele, kteří budou vyzváni k doložení dalších podkladů pro vydání oficiálního rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Výzva byla vypsána na šestnáct nových center, někteří žadatelé však nesplnili podmínky programu a hodnotící komise k financování doporučila jen center patnáct. Na zbývající šestnácté centrum proto bude na jaře vypsána doplňující výzva, do které se mohou neúspěšní žadatelé přihlásit. Seznam žádostí o dotaci spolu s výsledky jejich hodnocení je zveřejněn zde.

Podpora vzniku Center duševního zdraví je jedním ze základních pilířů reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz). Jedná se o zcela novou službu v systému péče o lidi s duševním onemocněním, která je založena na převážně terénní práci multidisciplinárního zdravotně-sociálního týmu, který minimálně polovinu času pracuje v terénu, tj. v přirozeném prostředí lidí s duševním onemocněním. Pacienti tak fungují samostatně a mohou být aktivně zapojeni do společnosti. Cílem Ministerstva zdravotnictví je vytvořit v následujících letech síť až 100 Center duševního zdraví, která budou rozmístěná rovnoměrně po celé republice.

Pilotní provoz CDZ bude hrazen z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví II“, (reg. číslo:  CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu.

2 Komentáře

 • Lenka Vyhnálková
  Posted 15.3.2019 at 12:19 | Permalink

  Dobrý den, zatím jsem zachytila , že státní nemocnice mají povinost zřizovat CDZ , proč se to také netýká soukromých psychiatrických léčeben, když jsou zde stejně hrazeny úhrady za léčbu z veřejného zdravotnictví kam přispíváme všichni? Děkuji za odpověď Lenka Vyhnálková

  • Simona Erben
   Posted 15.4.2019 at 16:40 | Permalink

   Dobrý den, paní Vyhnálková,
   ke zřizování CDZ jsou vyzývány všechny psychiatrické nemocnice /léčebny v ČR. 19 z nich, které se přihlásily k účasti v projektu Transfomace psychiatrických nemocnic, jsou v rámci svých transformačních aktivit směřovány k zřízení CDZ i dalších služeb ve vlastním sociálním prostředí. Psychiatrické nemocnice/léčebny, které jsou přímo řízené MZ byly k zřízení CDZ navíc vyzvány také ředitelem přímořízených organizací, a opakovaně také ministrem zdravotnictví a byly jim k tomuto účelu změněny zřizovací listiny.

   Nemocnice řízené jinými subjekty (např. kraji), u kterých nelze výše zmíněný mechanismus použít, se snažíme k zřizování CDZ a jiných služeb vést v rámci krajských koordinačních skupin, které řeší implementaci reformy psychiatrické péče na úrovni jednotlivých regionů a motivovat i změnou financování skrze zdravotní pojišťovny.

   Děkujeme za dotaz a přejeme pěkný den.

Napsat komentář

Váš e-mail nebude zveřejněn. Požadované položky jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>