Výkonný výbor – seznam členů

VV – web

Výkonný výbor
Přijmení Jméno Titul Pozice Email
Anders Martin doc. MUDr., Ph.D. Předseda PS ČLS JEP anders.martin@vfn.cz
Duškov Ivan PhDr. Poradce náměstka pro zdravotní péči ivan.duskov@gmail.com
Grygarová Kateřina Mgr. Ředitelka EFI katerina.grygarova@mzcr.cz
Haas Jakub Ing. MF Jakub.Haas@mfcr.cz
Hanzlíková Jana Mgr. MPSV jana.hanzlikova@mpsv.cz
Hollý Martin MUDr. Místopředseda PS ČLS JEP martin.holly@bohnice.cz
Höschl Cyril prof.MUDr., DrSc., FRCPsych. Ředitel Národního ústavu duševního zdraví cyril.hoschl@nudz.cz
Chrtková Dana RNDr., CSc. Uživatel dana.chrtkova@nudz.cz 
Krbcová Mašínová Lenka PhDr. Gestor zdravotní a sociální problematiky krbcovamasinova@ckpul.cz
Lacinová Barbora Mgr. et Mgr. Zástupce uživatelů barbora.lacinova@email.cz
Matějková Daniela Ing. Vedoucí Oddělení koncepcí a strategií daniela.matejkova@mzcr.cz
Michálek Jan Ing. Ředitel Odboru přímo řízených organizací jan.michalek@mzcr.cz
Misiačková Eva Mgr. MUDr. Svaz pojišťoven misiackova@rbp-zp.cz
Mohr Pavel prof.MUDr., Ph.D. Předseda PS ČLS JEP pavel.mohr@nudz.cz
Mrázek Jiří Ing. MBA. VZP jiri.mrazek@vzp.cz
Muselíková Klára Ing. ÚZIS klara.muselikova@uzis.cz
Papežová Simona MUDr. Gestor transformace nemocnic simona.papezova@mzcr.cz
Petr Tomáš Mgr., PhD. Předseda psychiatrické sekce tomas.petr@uvn.cz
Pfeiffer Jan MUDr. Gestor projektu CDZ I jan.pfeiffer@mzcr.cz
Protopopová Dita MUDr., PhD. Gestor projekt DI dita.protopopova@mzcr.cz
Prymula Roman prof. MUDr., CSc., Ph.D. Náměstek pro zdravotní péči Roman.Prymula@mzcr.cz
Rögnerová Helena Ing. Náměstek pro ekonomiku a zdravotní pojištění helena.rognerova@mzcr.cz
Severa Petr Ing. Vedoucí odboru zdravotnictví Ústeckého kraje severa.p@kr-ustecky.cz
Soukupová Jitka RNDr. ÚZIS jitka.soukupova@uzis.cz
Šímáčková Laurenčíková Klára Mgr. Gestor Podpora nových služeb. Klara.SimackovaLaurencikova@mzcr.cz
Winkler Petr PhDr. Gestor projektu Destigmatizace petr.winkler@nudz.cz

Napsat komentář

Váš e-mail nebude zveřejněn. Požadované položky jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>