Úhrady pojišťoven za práci komunitních psychiatrických sester postupně rostou

  

Nastavení úhrad za činnost psychiatrických sester poskytujících psychiatrickou rehabilitaci v domácím prostředí výrazně ovlivňuje rozvoj tohoto segmentu služeb.

Odbornost 914 (psychiatrická sestra) byla zavedena do Sazebníku výkonů v roce 2004. Psychiatrické sestry však v komunitních službách působily velmi sporadicky a výkony této odbornosti se téměř nevykazovaly. To vedlo k tomu, že úhrady v dané odbornosti nebyly nastaveny způsobem, který by reflektoval komplexnost a obtížnost péče poskytované psychiatrickými sestrami. To se projevilo jak v hodnotě bodu, tak zejména v minutové režijní sazbě.

Situace se začala postupně měnit v souvislosti s reformou psychiatrické péče. Ve Strategii reformy psychiatrické péče jsou stanoveny hlavní cíle rozvoje péče o duševní zdraví, z nichž stěžejním je postupná deinstitucionalizace služeb a přesun těžiště péče do přirozeného sociálního prostředí pacientů. Pro tyto změny je klíčové zapojení psychiatrických sester v komunitních službách. Ty nově nacházejí mnohem širší uplatnění ve vznikajících Centrech duševního zdraví, ale také v ambulantním sektoru a v mobilních multidisciplinárních týmech. Společně s tímto rozvojem je nutné vytvářet odpovídající podmínky pro práci psychiatrických sester a revidovat nastavené úhradové mechanismy.

Profesní organizace zastupující psychiatrické sestry se dlouhodobě snaží prosadit navýšení plateb od pojišťoven tak, aby více reflektovaly náročnost samostatné práce psychiatrických sester a vyšší míru zodpovědnosti, kterou tato práce přináší. Dlouhodobá spolupráce s pojišťovnami konečně přináší první hmatatelné výsledky. Daří se postupně navyšovat hodnotu bodu. Ta vzrostla od roku 2016, kdy byla 0,90 Kč/bod na současných 0,98 Kč/bod a jednání s pojišťovnami bude dále pokračovat v rámci dohodovacího řízení v tomto roce. Dalším výrazným úspěchem při jednání s pojišťovnami je navýšení minutové režie. Minutová režijní sazba byla u psychiatrických sester dlouhodobě nastavena na 2,29 Kč. Po dlouhém jednání s pojišťovnami a předložení reálných režijních nákladů se podařilo v únoru 2019 dojít ke konsensu a minutová režijní sazba u psychiatrických sester byla navýšena na 3,12 Kč (s platností od 1.1.2020). Jde o další výrazný krok k zajištění udržitelného financování CDZ i k podpoře rozvoje činnosti komunitních psychiatrických sester.

Mgr. Tomáš Petr, Ph.D.

Předseda psychiatrické sekce ČAS

Napsat komentář

Váš e-mail nebude zveřejněn. Požadované položky jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>