Pomozte nám zlepšit kvalitu péče o lidi s duševním onemocněním (dotazník).

Dobrý den,

rádi bychom Vás touto cestou požádali o zapojení do dotazníkového šetření, zaměřeného na oblast kvality péče o lidi s duševním onemocněním. Zajímá nás totiž, jak kvalitu péče vnímají uživatelé služeb, rodinní příslušníci a blízké osoby lidí s duševním nemocněním. Svou účastí se aktivně podílíte na nastavení systému kvality péče o osoby s duševním onemocněním a pomáháte nám zlepšovat úroveň poskytovaných zdravotních a sociálních služeb!

Toto dotazníkové šetření je součástí projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné realizované Ministerstvem zdravotnictví a hrazené z rozpočtu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. Výstupy dotazníkového šetření budou sloužit jako podklad v oblasti nastavování systému kvality služeb pro osoby s duševním onemocněním. Dotazník vznikl v rámci pracovní skupiny projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné, na jeho vytvoření se podíleli výzkumníci a praktici z celého spektra poskytovaných zdravotních a sociálních služeb i samotní uživatelé služeb.

Dotazník je plně anonymní, identita vyplňujících respondentů  není zjišťována. Výsledky průzkumu po sběru dat budou k dispozici na webové stránce projektu Deinstitucionalizace psychiatrické péče.

Děkujeme Vám za pomoc a těšíme se na další spolupráci. 

Dotazník pro rodinné příslušníky :Dotazník pro uživatele
Dotazník pro rodinné příslušníky :Dotazník pro rodinné příslušníky

One Komentář

  • tým Reformy psychiatrie
    Posted 17.6.2019 at 16:07 | Permalink

    Dobrý den, děkujeme všem za podněty a připomínky. Tento dotazník je pro nás jednou z cest, jak zjistit názory a zkušenosti lidí s pacientskou zkušeností. Vznikl ve spolupráci s týmem lidí se zkušenostmi s duševním onemocněním, protože jsme chtěli, aby v něm byly reflektovány věci, které oni vidí jako klíčové. Samozřejmě jsme si vědomi, že navzdory velkému množství otázek nezohledňuje všechny zásadní oblasti. Přesto věříme, že pro nás bude cenným zdrojem informací.
    S díky za Váš čas a přáním příjemného dne
    tým Reformy psychiatrie