Královéhradecký kraj podpoří činnost Centra duševního zdraví v Trutnově

Rada Královéhradeckého kraje schválila 7,5 milionu korun na podporu realizace pilotního projektu Centrum duševního zdraví RIAPS v Trutnově. Finanční prostředky kraj uvolní průběžně v závislosti na potřebách příspěvkové organizace Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov. Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dotací ve výši 14 milionů korun. cds-truntov-vizualizace_2

„Centra duševního zdraví jsou novým prvkem v péči o pacienty s duševním onemocněním. Podporou tohoto projektu umožníme daleko lepší spolupráci mezi sociálními službami a zdravotní péčí. Chceme psychiatrické pacienty udržovat v takovém stavu, aby se předešlo jejich pobytu v psychiatrických zařízeních, nebo se alespoň zkrátila doba jejich pobytu v zařízeních, a tím se zvýšila kvalita jejich života,“ říká náměstek pro zdravotnictví Aleš Cabicar a dodává, že dříve v terénu takové služby neexistovaly a pro mnohé psychiatrické pacienty se nemocnice stala dlouhodobým domovem. V souvislosti s realizací projektu dojde k postupnému rozšiřování zdravotních a sociálních služeb v přirozeném prostředí pro pacienta, ke včasnému odhalení potíží jednotlivých osob s vážným duševním onemocněním dříve, než bude nutná hospitalizace. „Zdravotníky a sociální pracovníky chceme nadále vzdělávat a rozvíjet jejich odborné znalosti a dovednosti směrem k lidem, které služby Centra duševního zdraví potřebují. Všichni musí být dobře připraveni, aby zvládali náročné práce s psychiatrickými pacienty v terénu. Také musíme změnit celkový přístup společnosti k duševně nemocným,“ dodává náměstek Cabicar.

V souvislosti s realizací projektu dojde i k postupnému rozšiřování služeb, větší časové dotaci a přípravě na zajištění plného provozu centra se službami podle standardů Ministerstva zdravotnictví České republiky. V rámci Programu podpory Center duševního zdraví z Operačního programu Zaměstnanost podpořilo tento projekt Ministerstvo zdravotnictví ČR dotací ve výši 14 387 572 korun. Tato dotace tvoří nedílnou součást financování pilotního projektu Centra duševního zdraví. Nové zázemí Centra duševního zdraví za více než 55,5 milionu korun, které vzniká na místě bývalého kulturního domu v Trutnově, bude dokončeno v srpnu 2020. Předpoklad zahájení plného provozu je stanoveno k 1. 1. 2021. Stavební zajišťuje firma Průmstav Náchod, s.r.o. a projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie (90% způsobilých výdajů) a Královéhradeckého kraje.
zdroj: úřad Královéhradeckého kraje

 

 

One Komentář

  • Ing. František Korecký
    Posted 11.7.2019 at 23:10 | Permalink

    Fandím reformě psychiatrie a budování Center duševního zdraví a propojení lékařské péče ze sociálními službami a dodal bych také s terapeutickou péčí či centry krizové intervence a stacionáři.V této souvislosti chci upozornit na jeden stálý nešvar, nebo spíše trvale opakované fatální chyby. Mějte pacienty jako partnery. pokud používáte antipsychotika, používejte spíše nižší udržovací dávky než vyšší. Hovořte s pacienty velice srozumitelně a otevřeně o vedlejších účincích léků, jak o těch, které je přímo trápí, tak o těch, jako je metabolický syndrom a podobně . Tvořte s nimi konkrétní léčebné plány, zapojte je do jejich tvorby. Pokud poskytujete ochranné léčení, zde je to extrémní tragedie a ostuda, postupujte dle zákona. Tím, že už netrvá OL 2 roky jsou zde pacienti drženi bez možnosti uniknout dlouhé roky, Už i ústavní soud svými judikáty upozorňuje na kritický stav. Pacienti nejsou vůbec poučeni podle zákona O specifických zdravotních službách. Absolutně nikdo nestanoví, či nevytvoří spolu s pacientem vizi OL a na základě vize, která je velkým motivačním faktorem nesestaví účel OL. A následně cíle a kroky k jejich dosažení, což je léčebný plán. Jer to povinnost.Zapojení pacienta slušnost, úcta k člověku. Léčení trvá do doby, než splní účel. Tedy nekonečně, protože prostě lidé pohrdají zákony a lidskými právy. Zde je co napravovat.

Napsat komentář

Váš e-mail nebude zveřejněn. Požadované položky jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>