Souhrnná zpráva k používání omezovacích prostředků v psychiatrii – první mapování situace

V rámci probíhající Reformy péče o duševní zdraví vznikla souhrnná zpráva zaměřená na problematiku používání omezovacích prostředků v psychiatrických zařízeních. Je základní analýzou současného stavu, na niž naváže zpřesnění a standardizace způsobů, jakými mohou být pacienti v odůvodněných případech omezeni. Ministerstvo zdravotnictví v této oblasti již nyní spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací. V souladu s cíli celé reformy by výsledkem mělo být důslednější naplňování lidských práv duševně nemocných.

Záměrem celé strategie reformy péče o duševní zdraví je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším možném výkladu. Jedním z jejích pilířů (specifických cílů) je pak humanizace psychiatrické péče. Omezovací prostředky patří v medicínských oborech (nejen v psychiatrii) k nástrojům, jichž je možné využít pouze pro odvrácení bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti pacienta nebo jiných osob, a to pouze tehdy, nepostačí-li mírnější postup. Způsob a zejména četnost jejich využívání je opakovaně předmětem zkoumání veřejného ochránce práv, neboť jde o intenzivní zásah do osobní integrity člověka, a ministerstvo se snaží aktivně reagovat na jeho podněty. Ministerstvo zdravotnictví klade v posledních letech  v rámci reformy péče o duševní zdraví důraz na snížení četnosti a intenzity využívání těchto prostředků zejména v psychiatrické péči, byť jde o téma týkající se i dalších oborů medicíny.

Souhrnná zpráva zaměřená na problematiku omezovacích prostředků v psychiatrii poslouží na prvním místě jako východisko pro další práci na zkvalitňování psychiatrické péče, sdílení dobré praxe mezi nemocnicemi a zpřesňování metodických pokynů ministerstva směrem k nemocnicím. “Cílem práce celého týmu je pomoci jednotlivým nemocnicím najít způsoby, jak zlepšit poskytovanou péči a co nejvíce při tom podpořit osobní důstojnost každého pacienta,” říká gestorka projektu Kvality péče Tereza Palánová.

Zveřejněnou souhrnnou zprávu naleznete v plném znění zde:

Omezovací prostředky v psychiatrii – souhrnná zpráva

Omezovací prostředky – právní pohled

Omezovací prostředky – kvalitativní výzkum

Omezovací prostředky – rešerše kvalitativního výzkumu

Omezovací prostředky – data z evidence omezovacích opatření

Napsat komentář

Váš e-mail nebude zveřejněn. Požadované položky jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>