Vyhlášení výzvy na odbornou stáž do zahraničí v rámci projektu „Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným”.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje v rámci projektu „Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným” výzvu na odbornou stáž do zahraničí.

Stručná informace o výjezdu na zahraniční stáž
V rámci projektu vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky výzvu na odbornou zahraniční stáž do Walesu. Cílem zahraniční stáže je podpoření sdílení dobré praxe v týmech využívajících multidisciplinární přístup. Program bude zaměřen jak na funkci a organizaci komunitních týmů, tak i na spolupráci a koordinaci  mezi jednotlivými segmenty celé sítě služeb v péči o duševní zdraví. Program bude taktéž zaměřen na spolupráci mezi formálními službami duševního zdraví a místní komunitou.  Obsahem stáže bude i aplikace principu recovery do běžné praxe.

Pro koho je stáž určena/cílová skupina
Cílovou skupinou této stáže jsou zaměstnanci multidisciplinárních komunitních týmů (včetně CDZ) a reprezentanti spolupracujících organizací a orgánů (spádové lůžkové oddělení, ORP, kraj).

Cílem stáže je m. j. vytvořit z expertů nejrůznějších profesí z konkrétního kraje (tentokrát Hl. m. Praha a Středočeský kraj) skupinu pro umožnění efektivnějšího využívání zkušeností a poznatků ze stáže přímo v tomto kraji i v budoucnu.

Podrobný popis zahraniční stáže

  • Téma stáže: Multidisciplinární přístup, koordinace a spolupráce napříč jednotlivými typy služeb v péči o duševní zdraví
  • Termín stáže: 11. – 15. 11. 2019 (5 dní)
  • Počet účastníků: 8
  • Místo stáže: Wales (Velká Británie)

Podmínky pro účast:
Uchazeč o zahraniční stáž pošle motivační dopis, který musí obsahovat tato kritéria pro zařazení do výběru uchazečů:

  • současná pracovní pozice
  • místo výkonu zaměstnání
  • délka praxe
  • zapojení do multidisciplinárního týmu
  • důvody zájmu o účast

Způsob přihlašování: jednotlivě z krajů Hl. m. Praha a střední Čechy

Kontakt pro zasílání motivačního dopisu:
e-mail: Multidisciplinarita@mzcr.cz, tel: 224 972 147, 224 972 749
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor koncepcí a reforem – Projekt Multidisciplinarita, Palackého náměstí 4, 128 01, Praha 2

Uzávěrka přijímaní motivačních dopisů do výběrového řízení na zahraniční stáž:
Do pondělí 7. 10. 2019.

Kompletní informace o výzvě najdete zde.

Napsat komentář

Váš e-mail nebude zveřejněn. Požadované položky jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>