Analýza „Právní odpovědnost v procesu Reformy péče o duševní zdraví“, Mgr. et Mgr. Matěj Stříteský

Analýza „Právní odpovědnost v procesu Reformy péče o duševní zdraví“ vznikla v rámci projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné, zadavatelem analýzy je Ministerstvo zdravotnictví. Celé znění najdete zde.

Péče o duševní zdraví vykazuje z právního hlediska ve srovnání s péčí o somatické zdraví jistá specifika. Projev vůle jedince může být zkreslen nebo znemožněn duševním onemocněním. Vůle při tom představuje základ právního i protiprávního jednání. Je tak zřejmé, že duševní onemocnění, vytváří specifické situace, a to i v oblasti právní odpovědnosti, právě na tyto specifické situace se analýza zaměřuje.

Analýza zodpovídá vybrané otázky z oblasti právní odpovědnosti v souvislosti s péčí o duševní zdraví. S ohledem na rozsah analýzy se nemůže jednat o vyčerpávající pojednání, proto odkazuji čtenáře i na další publikace zejména z oblasti právní odpovědnosti při poskytování zdravotní péče obecně. V textu také v předkládám doporučení pro poskytovatele zdravotních služeb směřující k prevenci výskytu situací vedoucím ke vzniku odpovědnosti.

Autor analýzy, Mgr. et Mgr. Matěj Stříteský, působí v Kanceláři veřejného ochránce práv. Názory obsažené v této analýze však nelze vnímat jako názory Kanceláře veřejného ochránce práv a analýza vznikla nezávisle na působení autora v uvedené instituci.

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Váš e-mail nebude zveřejněn. Požadované položky jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>