KONFERENCE „VÝZVY KOMPLEXNÍ PÉČE O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ“

banner partneřiVe dnech 14. a 15. listopadu 2019 se v kongresovém centru hotelu Nové Adalbertinum v Hradci Králové uskutečnila konference „Výzvy komplexní péče o duševně nemocné“, věnovaná Reformě psychiatrické péče v České republice. Konference, pořádaná pod osobní záštitou ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, byla realizována v rámci projektu „Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné“ (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006213), který je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost.

Přivítání účastníků obstarali prof. MUDr. Roman Prymula, Csc., Ph.D. (náměstek pro zdravotní péči Ministerstva zdravotnictví ČR), Mgr. Jana Hanzlíková (náměstkyně pro řízení sekce správních činností a sociální politiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR) a PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. (hejtman Královéhradeckého kraje).

Program konference byl rozdělen do 6 bloků:

Blok 1: Aktuální stav Reformy

 • MUDr. Simona Papežová (gestor transformace nemocnic) – prezentace
 • MUDr. Jan Pfeiffer (gestor projektů CDZ a projektu Multidisciplinarity) – prezentace
 • PhDr. Lenka Krbcová Mašínová (gestor sociálně zdravotních sítí krajů) – prezentace
 • MUDr. Viliam Kušnír (vedoucí lékař stacionářů PN Opava, CDZ Opava) – prezentace

Blok 2: Pilotní projekty nových služeb v péči o duševně nemocné

 • Mgr. Klára Laurenčíková Šimáčková (gestor projektu Nové služby) – prezentace
 • PhDr. Jiří Libra (metodik adiktologických multidisciplinárních týmů)
 • MUDr. Klára Knápková (metodik multidisciplinárních týmů pro seniory)
 • prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (přednostka Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno) – prezentace

Blok 3: Kvalita péče, zapojení uživatelů péče a pečovatelů

 • Mgr. Tereza Palánová (gestor projektu Kvalita péče v projektu Deinstitucionalizace) – prezentace
 • RNDr. Dana Chrtková, CSc. (NUDZ, předsedkyně výboru spolku Dialogos) – prezentace
 • Mgr. Pavel Říčan (ředitel Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví) – prezentace
 • Mgr. Iva Kašpárková (náměstek pro ošetřovatelskou péči, PL Petrohrad) – prezentace
 • Mgr. Matěj Stříteský (právní kancelář Veřejného ochránce práv) – prezentace

Blok 4: přednášky

Blok 5: Národní akční plán pro duševní zdraví. Kraje, města a obce jako partneři v Reformě péče o duševní zdraví.

 • PhDr. Ivan Duškov (předseda výkonného výboru Reformy psychiatrické péče, člen Rady vlády pro duševní zdraví) – prezentace
 • MUDr. Dita Protopopová, Ph.D. (gestor projektu Deinstitucionalizace, tajemník Rady vlády pro duševní zdraví)
 • MUDr. Petr Hejzlar (odborný garant Reformy psychiatrické péče Královéhradeckého kraje)
 • RNDr. Dana Chrtková, CSc. (NUDZ, předsedkyně výboru spolku Dialogos)

Blok 6: Reforma a financování

 • Ing. Helena Rögnerová, (náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění Min. zdravotnictví ČR)
 • MUDr. Dita Protopopová, Ph.D. (gestor projektu Deinstitucionalizace, tajemník Rady vlády pro duševní zdraví)
 • Ing. Jiří Mrázek (ředitel Odboru úhrad zdravotní péče, VZP ČR) – prezentace
 • Mgr. Jan Vrbický (vedoucí Oddělení koncepce sociálních služeb, MPSV) – prezentace
 • Mgr. Jiří Bína (vedoucí Oddělení sociálních služeb kraje Vysočina) – prezentace

Jménem organizátorů děkujeme za podporu partnerům konference: Královéhradeckému kraji, Všeobecné zdravotní pojišťovně, Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR a RBP, zdravotní pojišťovně.

Napsat komentář

Váš e-mail nebude zveřejněn. Požadované položky jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>