Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje v rámci projektu „Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným” výzvu na odbornou stáž do zahraničí – Finsko / Tampere.

V rámci projektu vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky výzvu na odbornou zahraniční stáž do Finska – Tampere. Cílem zahraniční stáže je podpoření sdílení dobré praxe v týmech využívajících multidisciplinární přístup. Program bude zaměřen jak na funkci a organizaci komunitních týmů, tak i na spolupráci a koordinaci  mezi jednotlivými segmenty celé sítě služeb v péči o duševní zdraví. Program bude taktéž zaměřen na spolupráci mezi formálními službami duševního zdraví a místní komunitou.  Obsahem stáže bude i aplikace principu recovery do běžné praxe.

Pro koho je stáž určena/cílová skupina
Cílovou skupinou této stáže jsou zaměstnanci multidisciplinárních komunitních týmů (včetně CDZ) a reprezentanti spolupracujících organizací a orgánů (spádové lůžkové oddělení, ORP, kraj).

Cílem stáže je mj. vytvořit z expertů nejrůznějších profesí z konkrétního kraje (tentokrát Plzeňský kraj) skupinu pro umožnění efektivnějšího využívání zkušeností a poznatků ze stáže přímo v tomto kraji i v budoucnu. Plánem je dlouhodobá reciproční spolupráce partnerského místa v zahraničí s vybranými krajem v ČR a to i na základě pozváni zahraničního tutora do tohoto kraje po uskutečnění zahraniční stáže.

Popis zahraniční stáže

  • Téma stáže: Multidisciplinární přístup, koordinace a spolupráce napříč jednotlivými typy služeb v péči o duševní zdraví
  • Termín stáže: – 26. 3. 2020 (letecky, 5 dní = 1 den na cestu do Finska, 3 dny program, 1 den na cestu zpět do ČR)
  • Počet účastníků: 8
  • Místo stáže: Finsko / Tampere

 Uzávěrka přijímaní motivačních dopisů do výběrového řízení na zahraniční stáž:    Pondělí 17. 2. 2020 (do 12:00).

Kompletní znění Výzvy najdete ZDE.

Napsat komentář

Váš e-mail nebude zveřejněn. Požadované položky jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>