Změna Metodiky na CDZ III v rámci výzvy Programu podpory Center duševního zdraví III

Změna Metodiky programu podpory Center duševního zdraví III k 1.4.2020

Upozorňujeme příjemce že ke dni 1. dubna 2020 proběhla aktualizace Metodiky CDZ III a to Přílohy č. 1 výzvy – “Metodika programu podpory Center duševního zdraví III, a přílohy č.1 Metodiky – Formulář Žádost o poskytnutí dotace.

Nejdůležitější aktualizace spočívá v možnosti dodání povinné přílohy – Záznamu o projednání záměru s Krajským úřadem, i v pozdější době, než je podání žádosti o poskytnutí dotace, a to z důvodu možného omezení provozu úřadů v době nouzového stavu.

Ostatní změny se týkají pouze oprav chyb původní Metodiky. Byla provedena úprava požadované výše úvazků u specializací psycholog a psychiatr tak, aby byla zachována logika dodržení stejného nebo vyššího úvazku specializované odbornosti. V tabulce byla chybně uvedena výše úvazku požadovaná pro 7. – 16. měsíc a 17. – 18. měsíc realizace.

Dále bylo uvedené do souladu znění Přílohy č.1 – „Formulář žádost o poskytnutí dotace“ s informacemi uváděnými v kapitole XVI. Metodiky – konkrétně se jedná o konstrukci čísla žádosti o dotaci.

Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III, projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646), který je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu, byla vyhlášena dne 12. února 2020.

přílohy:

 

Napsat komentář

Váš e-mail nebude zveřejněn. Požadované položky jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>