Prodloužení termínu pro předkládání žádosti o dotaci v rámci „Výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro pacienty s nařízeným ochranným léčením“.

Důležitá informace pro žadatele – posun termín pro ukončení příjmu žádostí o dotaci na 5. června 2020 z důvodu změny textu Metodiky.

Dne 30.4.2020 došlo k úpravě přílohy č. 1 Výzvy (výzva byla vyhlášena 31. 1. 2020), Metodika Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro pacienty s nařízeným ochranným léčením, Přílohy č. 4a a 4b Metodiky-Vymezení hodnotících kritérií, Příloha č.5a Metodiky-Rozhodnutí o poskytnutí dotace-poskytovatel sociální služby a Příloha č.5b Metodiky-Rozhodnutí o poskytnutí dotace-poskytovatel zdravotní péče.

V kapitole VIII Metodiky byly upraveny požadavky na personální obsazení zdravotní části forenzního multidisciplinárního týmu. Uvedené přílohy byly upraveny v souladu s Metodikou Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro pacienty s nařízeným ochranným léčením. Ostatní přílohy zůstávají nezměněny.

Upraveno bylo následující:
Psychiatr 1,0 úvazek. Z toho je minimálně 0,3 úvazku lékař se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie (dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon o lékařských zdravotnických povoláních“). Celkový úvazek lze v případě odborného dohledu rozdělit mezi psychiatra se specializovanou způsobilosti v oboru psychiatrie (min. 0,3 úvazku) a psychiatra v přípravě k atestaci, po absolvování základního psychiatrického kmene (max. 0,7 úvazku), který splňuje požadavky dle § 4 Zákona o lékařských zdravotnických povoláních.

Klinický psycholog 1,0 úvazek. Z toho minimálně 0,2 úvazku Klinický psycholog, který vykonává činnosti dle § 122 Vyhlášky č. 55/2011 Sb, o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků (dále jen „Vyhláška o činnostech pracovníků“). Celkový úvazek lze v případě odborného dohledu rozdělit mezi klinického psychologa 0,2 a psychologa ve zdravotnictví 0,8 úvazku.

Celé znění výzvy včetně změn a příloh najdete ZDE.

Napsat komentář

Váš e-mail nebude zveřejněn. Požadované položky jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>