Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 7. května 2020 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty (ARP-AD), do kterého se mohou hlásit poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz Ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 12. června 2020. Max. možná dotace pro jednu Ambulanci s rozšířenou péčí je stanovena na 5.300.000 Kč.

Zřízení ARP-AD vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz) a jejich cílem je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že zavádí model multidisciplinárního týmu, který podporuje člověka v jeho přirozeném prostředí.

Ministerstvo zdravotnictví si tímto rovněž dovoluje pozvat potenciální žadatele na Seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 26. května 2020, na adrese Krokova 827/2, Praha 2 – Nusle, blíže viz Pozvánka na seminář. Registraci na seminář, prosím, zasílejte na adresu miloslava.vlkova@mzcr.cz (v kopii na ns@mzcr.cz).

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádosti a její příloze Metodice Programu podpory Ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty. Všechny informace a přílohy najdete ZDE.

Napsat komentář

Váš e-mail nebude zveřejněn. Požadované položky jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>