Analýza režimových opatření 2020

Analýza režimových opatření je spolufinancována z projektu „Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006213) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Potřeba Analýzy režimových opatření vyplynula z celé řady kritických zpráv Veřejného ochránce práv, z auditů realizovaných podle metodiky WHO v psychiatrických nemocnicích v roce 2018 a také z poznatků Analýzy omezovacích prostředků zpracované Ministerstvem zdravotnictví v roce 2019. Cílem Analýzy bylo přinést komplexní pohled na situaci, který zahrne právní argumentaci, zohlední zkušenosti pacientů i pohled zdravotníků, kteří režimová opatření uplatňují a mají i kompetenci zavádět změny. Součástí zadání bylo také uvést dobrou praxi ze zahraničí.

Předkládanou Analýzu zpracovalo Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví. Jejími autory jsou pak Marie Lukasová, Tomáš Petr a Pavel Říčan. Celý text je výrazný silnou orientací na praxi. U sedmi nejčastěji diskutovaných režimových opatření je vždy nastíněn současný stav, jsou představeny příklady možných změn a formulována doporučení pro management psychiatrických lůžkových zařízení. Záměrem autorů bylo povzbudit všechny, kteří usilují o zlepšování atmosféry a praxe na psychiatrických lůžkových odděleních. Vzniklá Analýza má předpoklad stát se textem, který bude čtený a přispěje ke hmatatelným změnám v lůžkovém sektoru péče o duševní zdraví.

ke stažení:

Analýza režimových opatření 2020
Analýza režimových opatření 2020 – verze pro tisk
Analýza režimových opatření 2020 – obálka pro tisk

Napsat komentář

Váš e-mail nebude zveřejněn. Požadované položky jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>