Archivy kategorie: Instituce

PF 2018

Informace o projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné. Předmětem projektu je přispět ke změně systému poskytování péče o duševně nemocné z převážně institucionálního modelu na převažující komunitní způsob. Nástrojem bude tvorba a posílení regionálních sítí péče, první kroky v transformaci nemocnic, nastavování nových způsobů financování péče a definice kvality péče. Projekt […]

Odborná garance implementace Strategie reformy psychiatrické péče

Na implementaci Strategie reformy psychiatrické péče dohlíží Odborná rada pro odbornou garanci SRPP a Výkonný výbor pro řízení implementace SRPP. Obě tělesa byla ustavena v červnu letošního roku, kdy členové přijali dekrety z rukou náměstka ministra zdravotnictví pro zdravotní péči prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D. Zdroj: MZd, uprostřed PhDr. Ivan Duškov, předseda Výkonného výboru […]

Výzva pro pacientské organizace (nejen) v oblasti péče o duševní zdraví

Ministerstvo zdravotnictví ČR zřizuje Pacientskou radu, která bude stálým poradním orgánem ministra zdravotnictví. V rámci své činnosti bude mj. podávat návrhy a podněty v oblasti ochrany práv a naplňování potřeb pacientů a bude se vyjadřovat k návrhům legislativních i nelegislativních materiálů v rámci vnitřního připomínkového řízení. Statut a Jednací řád Pacientské rady a podmínky zapojení […]

Stigmatizace v České republice – výzkumná zpráva NÚDZ

Národní ústav duševního zdraví zpracoval výzkumnou zprávu na téma stigmatizace v České republice. S laskavým svolením autorů si ji můžete přečíst po kliknutí na obrázek.  

Zemřel pan Jan Jaroš

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 30. ledna 2017 zemřel pan Jan Jaroš z Občanského sdružení Kolumbus. Odchází v něm aktivní člen pracovních skupin reformy psychiatrie a výrazný představitel pacientských organizací. Čest jeho památce.

Reforma v bulletinu WHO

Světová zdravotnická organizace publikovala článek Taking mental health into the community na téma zahajované reformy péče o duševně nemocné v aktuálním vydání Bulletin of the World Health Organization, který je uznávaným impaktovaným periodikem. Autor Petr Třešňák v textu mimo jiné cituje některé reprezentanty tvorby strategie a také zástupce WHO Dr. Michelle Funkovou, koordinátorku Mental Health Policy and […]