Archivy kategorie: Média

Pomozte nám zlepšit kvalitu péče o lidi s duševním onemocněním (dotazník).

Dobrý den, rádi bychom Vás touto cestou požádali o zapojení do dotazníkového šetření, zaměřeného na oblast kvality péče o lidi s duševním onemocněním. Zajímá nás totiž, jak kvalitu péče vnímají uživatelé služeb, rodinní příslušníci a blízké osoby lidí s duševním nemocněním. Svou účastí se aktivně podílíte na nastavení systému kvality péče o osoby s duševním onemocněním […]

pozvánka

Zveme Vás na představení výstavy fotografií projektu Nejsi sám (na téma duševního zdraví a problematiky sebevražd) v Pražském kreativním centru. KDY: ve středu 15.5.2019  v 17:30 hod

Společná cesta komunitních týmů a psychiatrických nemocnic

Společná cesta komunitních týmů a psychiatrických nemocnic v reformě psychiatrické péče. Setkání 50 komunitních týmu na Ministerstvu zdravotnictví České republiky v rámci projektu sítě sociálně zdravotních služeb. PhDr. Lenka Krbcova Mašínová

Zdravíme z Dobřan

  První velké setkání psychiatrické nemocnice Dobřany s 16 spádovými komunitními terénními týmy. Právě pracujeme na prohloubení spolupráce při plánované integraci prvních 300 lidí s dlouhodobým duševním onemocněním do komunitní podpory v ČR. Zapsala PhDr. Lenka Krbcová Mašínová Gestorka sociálně zdravotních sítí, projekt Deinstitucionalizace    

Zpráva z mapování kvality péče ve smyslu naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením v českých psychiatrických nemocnicích.

Zpráva ze systematického šetření v rámci projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné (klíčová aktivita Kvalita péče, OPZ, č.v. 039) uskutečněného v roce 2017/2018. Shrnutí: Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče (SRPP) je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším možném výkladu a jejím cílem je zvýšit kvalitu života osob s duševním onemocněním. Světová zdravotnická organizace (WHO) ve svém projektu […]

Výkonný výbor – seznam členů

VV – web Výkonný výbor Přijmení Jméno Titul Pozice Email Anders Martin doc. MUDr., Ph.D. Předseda PS ČLS JEP anders.martin@vfn.cz Duškov Ivan PhDr. Poradce náměstka pro zdravotní péči ivan.duskov@gmail.com Grygarová Kateřina Mgr. Ředitelka EFI katerina.grygarova@mzcr.cz Haas Jakub Ing. MF Jakub.Haas@mfcr.cz Hanzlíková Jana Mgr. MPSV jana.hanzlikova@mpsv.cz Hollý Martin MUDr. Místopředseda PS ČLS JEP martin.holly@bohnice.cz Höschl Cyril […]

Spolupráce s MPSV funguje. Jenže jen na úrovni slov, říká koordinátor reformy péče o duševní zdraví Ivan Duškov

České zdravotnictví může v mnoha ohledech bez problémů konkurovat systémům západních států. Jeho velkou slabinou však zůstává sociálně zdravotní pomezí, které je poznamenáno jak dohady o financování, tak odlišnými pravidly a mentální bariérou mezi oběma resorty. Oblastí, která nyní aspiruje na pozitivní příklad toho, jak by ono pomezí mohlo ideálně vypadat, je péče o duševní zdraví. […]