Archivy kategorie: Pracovní skupiny

Shrnutí z VI. jednání PS pro děti a dorost – 23. 2. 2017 (užší tým)

Shrnutí jednání, závěry a úkoly užšího týmu PS pro dětskou a dorostovou psychiatrii naleznete ZDE.

Shrnutí z V. jednání PS pro děti a dorost – 2. 12. 2016 a 12. 1. 2017 (užší tým)

Shrnutí jednání, závěry a úkoly PS pro dětskou a dorostovou psychiatrii z loňského prosince naleznete ZDE. Shrnutí z jednání užšího týmu PS pro děti a dorost z 12. ledna 2017 naleznete ZDE.

Zemřel pan Jan Jaroš

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 30. ledna 2017 zemřel pan Jan Jaroš z Občanského sdružení Kolumbus. Odchází v něm aktivní člen pracovních skupin reformy psychiatrie a výrazný představitel pacientských organizací. Čest jeho památce.

Základní principy péče poskytované v CDZ – aktualizováno 25. 4. 2017

Cílem materiálu je pomoci se zorientovat v krocích nutných k realizaci Centra duševního zdraví v souladu se Strategií reformy psychiatrické péče a standardy péče. Materiál je určen pro provozovatele CDZ, pracovníky krajských úřadů a zdravotních pojišťoven. Předpokládáme, že bude začátkem roku na webových stránkách reformy zveřejněn materiál Ministerstva práce a sociálních věcí – Doporučený postup […]

Shrnutí z Pracovní skupiny adiktologie – 8. 11. 2016

Shrnutí jednání, závěry a úkoly z Pracovní skupiny adiktologie naleznete ZDE.

Shrnutí z jednání Pracovní skupiny pro legislativní změny – 19. 7. 2016

Shrnutí jednání, závěry a úkoly Pracovní skupiny legislativní změny na téma „Problematika systému kontroly a monitorování dodržování práv pacientů v psychiatrické péči“ naleznete ZDE.

Shrnutí z V. jednání Pracovní skupiny Rozvoj sítě – 25. 5. 2016

Shrnutí jednání, závěry a úkoly Pracovní skupiny rozvoj sítě psychiatrické péče naleznete ZDE.