Archivy kategorie: Projekt

Aktuální stav reformy péče o duševní zdraví v ČR a v Jihomoravském kraji – seminář

V rámci Měsíce bláznovství pořádal Práh jižní Morava společně s Jihomoravským krajem a Ministerstvem zdravotnictví seminář „Aktuální stav reformy péče o duševní zdraví v ČR a v Jihomoravském kraji“. Záštitu nad touto akcí převzal náměstek hejtmana a radní pro sociální oblast Mgr. Marek Šlapal a radní pro oblast zdravotnictví Milan Vojta, M.A., MBA. O seminář byl obrovský zájem a […]

Zdravíme z Dobřan

  První velké setkání psychiatrické nemocnice Dobřany s 16 spádovými komunitními terénními týmy. Právě pracujeme na prohloubení spolupráce při plánované integraci prvních 300 lidí s dlouhodobým duševním onemocněním do komunitní podpory v ČR. Zapsala PhDr. Lenka Krbcová Mašínová Gestorka sociálně zdravotních sítí, projekt Deinstitucionalizace    

Pozvánka na workshop

Pořádá projekt Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné pro potenciální žadatele o poskytnutí dotace z Operačního programu zaměstnanost.   Aktuální dění v projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné: V rámci posledního půl roku Gestor a Metodici se svými týmy intenzivně připravovali Standardy pro Multidisciplinární týmy pro děti, Multidisciplinární týmy pro seniory, Adiktologické multidisciplinární týmy a […]

Symbolické propojení a spolupráci mezi resorty potvrdila dnešní tisková konference a happening

Dnes 1.4.2019 proběhl společný happening a tisková konference MZ ČR a MPSV ČR s názvem „Setkání v oblacích“.   Akce je pořádána s cílem představit Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–2030.   MZ ČR a MPSV ČR na dnešním happeningu a tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem „Setkání […]

Zpráva z mapování kvality péče ve smyslu naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením v českých psychiatrických nemocnicích.

Zpráva ze systematického šetření v rámci projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné (klíčová aktivita Kvalita péče, OPZ, č.v. 039) uskutečněného v roce 2017/2018. Shrnutí: Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče (SRPP) je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším možném výkladu a jejím cílem je zvýšit kvalitu života osob s duševním onemocněním. Světová zdravotnická organizace (WHO) ve svém projektu […]

Úhrady pojišťoven za práci komunitních psychiatrických sester postupně rostou

   Nastavení úhrad za činnost psychiatrických sester poskytujících psychiatrickou rehabilitaci v domácím prostředí výrazně ovlivňuje rozvoj tohoto segmentu služeb. Odbornost 914 (psychiatrická sestra) byla zavedena do Sazebníku výkonů v roce 2004. Psychiatrické sestry však v komunitních službách působily velmi sporadicky a výkony této odbornosti se téměř nevykazovaly. To vedlo k tomu, že úhrady v dané odbornosti nebyly nastaveny způsobem, který […]

Setkávání lidí se zkušeností v rámci ČR

  Psát o reformě péče o duševní zdraví na webu reformy by bylo asi nošením dříví do lesa. Co ale asi nevíte je, že jedním z aktérů a doufám, že do budoucna jedním z hlavním aktérů reformy jsou a budou „uživatelé“. Toto slovo dávám do uvozovek, protože se mi úplně nelíbí, ale myslím, že na […]