Archivy kategorie: PS humanizace

Informace o projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví I.

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Podpora vzniku Center duševního zdraví I. Předmětem projektu je vznik a zajištění fungování Center duševního zdraví (dále jen CDZ). Projekt řeší podporu a začlenění osob se zdravotním postižením (lidí s dlouhodobým duševním onemocněním) do běžného života tím, že zavádí ověřený model péče multidisciplinárního týmu doplňující péči […]

Shrnutí z jednání Pracovní skupiny humanizace psychiatrické péče – 25. 1. 2016

Shrnutí jednání, závěry a úkoly Pracovní skupiny humanizace psychiatrické péče naleznete zde.