Archivy kategorie: PS standardy a metodiky

Informace o projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví I.

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Podpora vzniku Center duševního zdraví I. Předmětem projektu je vznik a zajištění fungování Center duševního zdraví (dále jen CDZ). Projekt řeší podporu a začlenění osob se zdravotním postižením (lidí s dlouhodobým duševním onemocněním) do běžného života tím, že zavádí ověřený model péče multidisciplinárního týmu doplňující péči […]

Shrnutí z jednání Pracovní skupiny pro tvorbu standardů a metodik – 22. 9. 2016

Shrnutí jednání, závěry a úkoly z PS pro tvorbu standardů a metodik naleznete ZDE.

Shrnutí z jednání Pracovní skupiny pro tvorbu standardů a metodik – 22. 6. 2016

Shrnutí jednání, závěry a úkoly z PS pro tvorbu standardů a metodik naleznete ZDE.

Shrnutí z Pracovní skupiny tvorba standardů a metodik – 19. 5. 2016

Shrnutí jednání, závěry a úkoly z Pracovní skupiny standardy a metodiky naleznete ZDE.  

Na konci dubna byly ve Věstníku MZ ČR publikovány dlouho očekávané standardy

Ve Věstníku MZ ČR č. 5/2016 publikovaném 26. dubna 2016 najdete, mimo jiné, i standard péče poskytované v centrech duševního zdraví – CDZ (str. 35), standard ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby s duševním onemocněním (str. 46) a standard akutní lůžkové psychiatrické péče (str. 51). Ke stažení je na stránkách MZd.

Shrnutí z Pracovní skupiny standardy a metodiky – 31. 3. 2016

Shrnutí jednání, závěry a úkoly z Pracovní skupiny standardy a metodiky naleznete ZDE.

Shrnutí z jednání PS tvorba standardů a metodik – 24. 2. 2016

Shrnutí jednání, závěry a úkoly Pracovní skupiny tvorba standardů a metodik naleznete ZDE.