Archivy kategorie: PS udržitelné financování

Informace o projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví I.

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Podpora vzniku Center duševního zdraví I. Předmětem projektu je vznik a zajištění fungování Center duševního zdraví (dále jen CDZ). Projekt řeší podporu a začlenění osob se zdravotním postižením (lidí s dlouhodobým duševním onemocněním) do běžného života tím, že zavádí ověřený model péče multidisciplinárního týmu doplňující péči […]

Shrnutí z XI. setkání Pracovní skupiny udržitelné financování – 26. 4. 2016

Shrnutí jednání, závěry a úkoly Pracovní skupiny udržitelné financování naleznete ZDE.

Shrnutí z X. jednání Pracovní skupiny udržitelné financování – 27. 1. 2016

Shrnutí jednání, závěry a úkoly Pracovní skupiny udržitelné financování naleznete zde.

VIII. jednání Pracovní skupiny pro udržitelné financování

27. srpna proběhlo další jednání pracovní skupiny, která aktivně pracuje na přípravě implementační fáze strategie. Na programu byla aktualizace modelu financování komunitní péče, seznámení s materiálem z užší pracovní skupiny (zdr. oblast – tranzitní oblast), financování sociální oblasti v Centrech duševního zdraví a téma financování lůžkové psychiatrické péče. (Zápis z jednání k dispozici zde.) Aktualizace modelu […]