Archivy kategorie: ŘV SRPP

Zápis z V. jednání Řídícího výboru Strategie reformy psychiatrické péče

Na programu V. jednání Řídícího výboru SRPP bylo shrnutí činnosti Pracovních skupin SRPP, informace o projektech do Výzvy 039, informace o transformačních plánech, výstupy z jednání zástupců SRPP z Kongresu všeobecných lékařů i zhodnocení dosavadního implementačního procesu SRPP zástupcem Ministerstva financí. Zápis z jednání je k dispozici ZDE. Dílčí prezentace jsou k dispozici níže: Shrnutí […]

Závěry z IV. jednání aktualizovaného Řídícího výboru Strategie reformy psychiatrické péče

Praha, 11. 1. 2016 – Prvním, kdo v novém roce 2016 rokoval v souvislosti s implementací Strategie reformy psychiatrické péče, byl Řídící výbor SRPP. Na programu jednání bylo seznámení se současným stavem prací a shrnutí činností za rok 2015. Kontrolovalo se plnění zadaných úkolů dle gescí a rozhodovalo se o rozšíření Řídícího výboru o zástupce MPSV, MŠMT, MF a […]

Aktualizované složení Řídícího výboru Strategie reformy psychiatrické péče

Během léta se hned dvakrát sešel Řídící výbor Strategie reformy psychiatrické péče. Aktuální složení naleznete v záložce Tvorba strategie. O čem ŘV rokoval, na čem se usnesl a jaké úkoly si vytyčil, zjistíte ze zápisů z jednání, které jsou k dispozici níže. Zápis z 1. jednání ŘVSRPP (13. 7. 2015) shlédnete zde, zápis z 2. […]