Archivy kategorie: Výkonný výbor / Odborná rada

Vláda projednala zřízení nové vládní rady pro duševní zdraví

Nová vládní rada bude koordinovat politiku duševního zdraví v rámci mezinárodních vztahů a řídit implementaci strategických dokumentů pro tuto oblast. Na dnešní schůzi to projednala vláda. Jako u ostatních poradních orgánů bude jejím předsedou premiér Andrej Babiš, výkonným místopředsedou pak ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Rada poprvé zasedne letos v listopadu. „Je nutné zdůraznit, že lidé s […]

Jednání Pracovní skupiny Výkonného výboru ze dne 1.7.2019

Projednávaný program zasedání: Vyhodnocení hlasování per rollam Doporučené postupy Nemocniční ombudsman Spolupráce multidisciplinárních týmů s akutními lůžkovými zařízeními Komunikace reformy

Jednání Pracovní skupiny Výkonného výboru ze dne 17.6.2019

Projednávaný program zasedání: Spolupráce multidisciplinárních týmů s akutními lůžkovými zařízeními Spolupráce mezi intramurálními týmy a extramurálními týmy při bezpečné integraci prvních 300 pacientů do komunitní podpory, Spolupráce s Generálním ředitelstvím Úřadu práce Individuální plánování v nemocnicích Zakázka evaluace Pokračování projektu CDZ III Vzdělávání a podpora týmům při individuálním plánování Vzdělávání sociálních pracovníků psychiatrických nemocnic a léčeben

Jednání Pracovní skupiny Výkonného výboru ze dne 10.6.2019

Projednávaný program zasedání: CDZ III aktuální stav Plánování setkání všech projektů Projekt škálování a doškálování Postup dalšího plánování v krajích Pyramida služeb v regionech

Jednání Pracovní skupiny Výkonného výboru ze dne 3.6.2019

Projednávaný program zasedání: Škálování potřeb dětí + strategické workshopy v DPN + transformační plány Paliativní péče v psychiatrických nemocnicích Komunikace Reformy jako celku vs. Dílčí záměry Komunikace s médii Škálování, doškálování propuštěných pacientů Program Odborná rada

Jednání Výkonného výboru Reformy psychiatrické péče ze dne 27.5.2019

Projednávaný program zasedání: Prezentace aplikace pro sledování lůžkové kapacity Představení NAPDZ (Národní akční plán pro duševní zdraví) Transformační plány 11/2018 verze 2b Komunikace reformy psychiatrie Paliativní péče v psychiatrických nemocnicích Podstatná změna CDZ 2 Aktuální stav vývoje CDZ Uživatelé v reformě Problematika chráněného bydlení pro pacienty propuštěných z psychiatrických nemocnic

Jednání Pracovní skupiny Výkonného výboru ze dne 20.5.2019

Projednávaný program zasedání: Národní akční plán pro duševní zdraví NAPDZ Transformační plány verze 2b Strategické workshopy v psychiatrických nemocnicích CDZ III KA 5