Proč to děláme?

Protože psychiatrické nemocnice jsou materiálně i technicky zastaralé. Péče o duševně nemocné je podfinancovaná, síť služeb je rozložena nerovnoměrně s nestejnými podmínkami výkonu péče, ambulantní psychiatři přetížení, komunitní péče slabá a systémově nepodporovaná

Přejeme si, aby duševně nemocní pacienti nemuseli dojíždět stovky kilometrů za svým lékařem, dokázali se orientovat v systému podpor, byli schopni zvládat svá zaměstnání i rodinný život.

Rádi bychom dosáhli vzájemné provázanosti zdravotních a sociálních služeb, protože jen tak zamezíme propadu klientů na sociální dno.

Chceme zlepšit podmínky péče v současných zařízeních, jako jsou psychiatrické nemocnice nebo psychiatrická oddělení krajských a fakultních nemocnic.

Vnímáme, jak moc je potřebné zajistit větší možnost sociální integrace potlačováním stigmatizace duševně nemocných ve společnosti.

Pokud nic neuděláme, nebudeme v brzké budoucnosti schopni zvládnout nárůst duševních onemocnění v rámci společnosti.

K plánu reformy péče o duševní zdraví přistupujeme, protože chceme zlepšit kvalitu života osob s duševním onemocněním.

Nejvýraznější změnou v systému psychiatrické péče bude vznik a rozvoj Center duševního zdraví (CDZ) na komunitní bázi, podpora rozšířených ambulantních pracovišť, ale také vybudování psychiatrických oddělení v rámci všeobecných nemocnic. Aktivity budou realizovány ruku v ruce s destigmatizačními a osvětovými kampaněmi, vzděláváním zdravotnických a nezdravotnických pracovníků, ale i okolí uživatelů psychiatrické péče – kromě jejich rodin a blízkých též pracovníků samosprávy, policie, justice, školství, pracovních úřadů apod.

V rámci reformy zároveň iniciujeme systémové, organizační a legislativní změny vedoucí k nastavení odpovídajících úhradových mechanismů a k zavedení pevné a jasně strukturované meziresortní spolupráce nejenom v oblasti sociálních služeb ale i v oblastech pracovního trhu, školství, justice či bezpečnosti.

Nebudeme rušit psychiatrické nemocnice, protože je zodpovědně zrušit nelze, dokud jsou v nich lidé. Předpokládáme však, že intenzivní, ale koordinovaný rozvoj Center duševního zdraví a dalších institucím alternativních služeb umožní spolu se zkvalitněním a zpřístupněním péče také snížit kapacitní nároky na velké institucionální poskytovatele. Ti pak budou moci zlepšit podmínky nebo udělat podstatnější systémové a strukturální změny.

A jak jsme daleko? První fáze, ve které se právě nacházíme, potrvá do roku 2023 a je plná plánování, propočtů, modelování a mj. vytvoření páteřní sítě komunitní péče o duševně nemocné Kromě intenzivních diskuzí však celý projekt nabírá konkrétní kontury. Spuštění pilotních projektů Center duševního zdraví je na spadnutí a již brzy Vás budeme na těchto stránkách informovat o dalších podrobnostech.