Koncept kvality života

Koncept kvality života (Quality of Life) jako základní referenční rámec Strategie reformy psychiatrické péče

Koncept kvality života je na evropské úrovni uplatňován Evropskou nadací pro zlepšování životních a pracovních podmínek a v českém kontextu je rozvíjen Centrem pro sociální a ekonomické strategie FSV UK. Koncept je založen na širokém multidimenzionálním pojetí kvality života jako celkové úrovně blaha (well-being) jednotlivců v dané společnosti. Zahrnuje 12 výchozích domén kvality života, jako jsou například zdraví a zdravotní péče, zaměstnání a pracovní podmínky, vztahy v rodině, život v komunitě a sociální participace, bydlení, aktivity volného času, lidská práva apod.

Schéma pojetí kvality života jako referenčního rámce strategie reformy péče o duševní zdraví
Schéma pojetí kvality života jako referenčního rámce strategie reformy péče o duševní zdraví

Podle našeho názoru je možné koncept Kvality života využít jako základní kritérium hodnocení jak stávající situace v oblasti psychiatrické péče, tak v průběhu či na konci realizace reformy jako pomocné evaluační kritérium. Jsme si vědomi toho, že tento koncept je nutné uplatnit vzhledem na sledovanou problematiku velmi citlivě a obezřetně. Je tedy zřejmé, že některé z 12 domén budou v referenčním rámci dominovat, jiné budou naopak z objektivních důvodů upozaděny.

Vysoká pozornost tedy bude přikládána doméně zdraví a zdravotní péče, ale je vhodné si uvědomit, že z pohledu uživatelů péče je žádoucí brát v potaz i jiné kontexty, jako jsou např. zaměstnanost, bydlení, vztahy a stereotypy ve společnosti obecně (stigmatizace) a další.