Jednotlivé projekty

Převážná část aktivit reformy péče o duševní zdraví je v současnosti spolufinancována z Evropských strukturálních a investičních fondů. Jejich příjemci jsou Ministerstvo zdravotnictví, Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ) a Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

 Ministerstvo zdravotnictví realizuje projekty:

Deinstitucionalizace

Projekt přispívá ke změně systému poskytování služeb péče o duševně nemocné z převážně institucionálního modelu na převažující komunitní způsob. Součástí projektu je definování kvality péče, odborná podpora pro reformní procesy, tvorba nových a posílení stávajících sítí služeb poskytovaných v jednotlivých regionech ČR, transformace psychiatrických nemocnic a zajištění podmínek pro přechod pacientů z prostředí ústavní péče do komunitních služeb. Součástí projektu je také informování odborné veřejnosti o plánovaných změnách.

Projekt se skládá z následujících aktivit:

  • Odborná garance Strategie reformy psychiatrické péče
  • Kvalita péče
  • Regionální sítě péče
  • Deinstitucionalizace
  • Spolupráce se souvisejícími obory a profesemi
  • Úhradové mechanismy
  • Evaluace Strategie reformy psychiatrické péče

Alokace: 226.874.376,30 Kč

Multidisciplinární spolupráce

Předmětem projektu je zavedení multidisciplinárního přístupu jako základní metody práce s duševně nemocnými. Zavedení bude předcházet standardizace tohoto přístupu prostřednictvím vytvoření metodiky.

Alokace: 97.291.025,80 Kč (75.461.351,88 Kč z EU a 21.829.673,92 Kč ze SR)

Podpora nových služeb

Projekt je zaměřen na rozvoj alternativních služeb ke stávajícímu institucionalizovanému těžišti péče o duševně nemocné a podporu procesu deinstitucionalizace. Cílem je vznik multidisciplinárních týmů pro pro pedopsychiatrii, gerontopsychiatrii, adiktologii, ochranou léčbu a ambulancí s rozšířenou péčí a forenzního multidisciplinárního týmu.

Alokace: 164.409.641,52 Kč

Centra duševního zdraví I, II, III

Prostřednictvím tohoto projektu dojde ke zprovoznění a pilotnímu ověření provozu pěti, v druhé vlně šestnácti a v třetí řadě devíti Center duševního zdraví (CDZ). Síť CDZ se bude budovat i po skončení projektu. Cílem projektů CDZ je zvýšení kvality a dostupnosti péče o duševní zdraví. V CDZ se klade důraz na propojení sociálních a zdravotních služeb s novým prvkem komunitní péče.

Alokace: CDZ I – 100.589.981,83 Kč; CDZ II – 257.819.781,84 Kč; CDZ III – 144.798.455,40 Kč

Ústav zdravotnických informací a statistiky realizuje projekt:

Datová a analytická základna moderního systému péče o duševní zdraví v ČR

Hlavním cílem projektu je tvorba dosud chybějící komplexní informační základny péče o duševně nemocné v České republice. Vybudování datové základny a informačního zázemí pro produkci reprezentativních a referenčních dat je základem modernizovaného systému psychiatrické péče a je nezbytné pro hodnocení, dlouhodobé zlepšování kvality péče o duševně nemocné a pro další tvorbu státních politik v této oblasti.

Alokace: 39.678.720,00 Kč

Národní ústav duševního zdraví realizuje projekty:

Metodika pro evidenci respektující rozvoj psychiatrických služeb

Hlavním cílem projektu je tvorba metodiky pro rozvoj služeb péče o duševně nemocné a její užívání v praxi. Rozvoj služeb péče o duševně nemocné by měl být založený na evidenci o efektivním hospodaření s lidskými, finančními a společenskými zdroji tak, aby poskytovaná péče přinášela co nejkvalitnější služby lidem s duševním onemocněním, jejich rodinám a společnosti jako celku.

Více o projektu na: http://merrps.cz/

Alokace: 17.009.636,61 Kč z EU a 1.710.454,78 Kč ze SR

Destigmatizace

Projekt destigmatizace usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace u lidí s duševním onemocněním. V rámci projektu vznikla iniciativa Na rovinu, jejímž cílem je vytvoření celospolečenského prostředí, kde se o duševním zdraví mluví otevřeně a bez předsudků. Projekt klade důraz na lepší kvalitu života lidí s duševním onemocněním v naší společnosti.

Více o projektu na: http://narovinu.net/

Alokace: 73.650.647,29 Kč z EU a 21.305.868,16 Kč ze SR

Včasné intervence

Cílem projektu včasných intervencí je co nejdříve poskytnout mladému člověku a jeho blízkým odbornou pomoc. Včasné intervence zahrnují například individuální a rodinné poradenství, psychoterapii, podporu ve škole a v práci, farmakoterapii a psychoedukaci.

Více o projektu na: http://vizdom.cz/

Alokace: 28.946.105,34 Kč z EU a 8.393.061,46 Kč ze SR

 

opz

 

Napsat komentář

Váš e-mail nebude zveřejněn. Požadované položky jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>