Jednotlivé projekty

Převážná část aktivit reformy péče o duševní zdraví je v současnosti spolufinancována z Evropských strukturálních a investičních fondů. Jejich příjemci jsou Ministerstvo zdravotnictví, Národní ústav duševního zdraví a Ústav zdravotnických informací a statistiky.

Deinstitucionalizace

Projekt přispívá ke změně systému poskytování služeb péče o duševně nemocné z převážně institucionálního modelu na převažující komunitní způsob. Součástí projektu je definování kvality péče, odborná podpora pro reformní procesy, tvorba nových a posílení stávajících sítí služeb poskytovaných v jednotlivých regionech ČR, transformace psychiatrických nemocnic a zajištění podmínek pro přechod pacientů z prostředí ústavní péče do komunitních služeb. Součástí projektu je také informování odborné veřejnosti o plánovaných změnách.

Projekt se skládá z následujících aktivit:

  • Odborná garance Strategie reformy psychiatrické péče
  • Kvalita péče
  • Regionální sítě péče
  • Deinstitucionalizace
  • Spolupráce se souvisejícími obory a profesemi
  • Úhradové mechanismy
  • Evaluace Strategie reformy psychiatrické péče

Multidisciplinarita

Předmětem projektu je zavedení multidisciplinárního přístupu jako základní metody práce s duševně nemocnými. Zavedení bude předcházet standardizace tohoto přístupu prostřednictvím vytvoření metodiky.

Nové služby

Projekt je zaměřen na rozvoj alternativních služeb ke stávajícímu institucionalizovanému těžišti péče o duševně nemocné a podporu procesu deinstitucionalizace. Cílem je vznik multidisciplinárních týmů pro pro pedopsychiatrii, gerontopsychiatrii, adiktologii, ochranou léčbu a ambulancí s rozšířenou péčí a forenzního multidisciplinárního týmu.

Datová a analytická základna moderního systému péče o duševní zdraví v ČR

Hlavním cílem projektu je tvorba dosud chybějící komplexní informační základny péče o duševně nemocné v České republice. Vybudování datové základny a informačního zázemí pro produkci reprezentativních a referenčních dat je základem modernizovaného systému psychiatrické péče a je nezbytné pro hodnocení, dlouhodobé zlepšování kvality péče o duševně nemocné a pro další tvorbu státních politik v této oblasti.

 Centra duševního zdraví I, II, III

Prostřednictvím tohoto projektu dojde ke zprovoznění a pilotnímu ověření provozu pěti, v druhé vlně šestnácti a v třetí řadě devíti Center duševního zdraví (CDZ). Síť CDZ se bude budovat i po skončení projektu. Cílem projektů CDZ je zvýšení kvality a dostupnosti péče o duševní zdraví. V CDZ se klade důraz na propojení sociálních a zdravotních služeb s novým prvkem komunitní péče.

Metodika pro evidenci respektující rozvoj psychiatrických služeb

Hlavním cílem projektu je tvorba metodiky pro rozvoj služeb péče o duševně nemocné a její užívání v praxi. Rozvoj služeb péče o duševně nemocné by měl být založený na evidenci o efektivním hospodaření s lidskými, finančními a společenskými zdroji tak, aby poskytovaná péče přinášela co nejkvalitnější služby lidem s duševním onemocněním, jejich rodinám a společnosti jako celku.

Více o projektu na: http://merrps.cz/

Destigmatizace

Projekt destigmatizace usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace u lidí s duševním onemocněním. V rámci projektu vznikla iniciativa Na rovinu, jejímž cílem je vytvoření celospolečenského prostředí, kde se o duševním zdraví mluví otevřeně a bez předsudků. Projekt klade důraz na lepší kvalitu života lidí s duševním onemocněním v naší společnosti.

Více o projektu na: http://narovinu.net/

Včasné intervence

Cílem projektu včasných intervencí je co nejdříve poskytnout mladému člověku a jeho blízkým odbornou pomoc. Včasné intervence zahrnují například individuální a rodinné poradenství, psychoterapii, podporu ve škole a v práci, farmakoterapii a psychoedukaci.

Více o projektu na: http://vizdom.cz/

 

opz

 

Napsat komentář

Váš e-mail nebude zveřejněn. Požadované položky jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>