Strategie

Strategický přístup k reformě psychiatrické péče pomáhá ministerstvu připravit sérii nutných kroků tak, aby později samotná realizace reformy nebyla v ohrožení z důvodu nedostatku podpory, zdrojů nebo pochopení u klíčových skupin.

Strategie je rozdělena do tří oblastí:

  1. Formulace strategie (Vznik strategického dokumentu.) Strategický materiál byl k dispozici v říjnu 2013 a podle něho se postupuje i v dalších krocích. Nicméně je to materiál živý a v současné době se pracuje na jeho aktualizaci tak, aby reforma psychiatrické péče zahrnula i gerontopsychiatrii, adiktologii a dětskou a dorostovou psychiatrii.
  2. Tvorba Národního plánu péče o osoby s duševním onemocněním, tj. realizace strategie (Převod do taktického plánu, komunikace, koordinace, zajištění a alokace zdrojů, adaptace strategie.) V současné době vrcholí finalizace struktury Implementačního plánu Strategie reformy psychiatrické péče. Podrobnější informace jsou uveřejňovány průběžně na úvodní straně. Nechcete-li o žádné novinky přijít, nezapomeňte se registrovat pro zasílání informací (možnost registrace naleznete zcela dole).
  3. Implementace strategie (Realizace jednotlivých projektů zajišťujících dosažení výsledků.) Implementační projekty jsou plánovány ke spuštění podle taktického plánu s odhadovaným koncem tranzitní fáze reformy v roce 2020.

Schválená strategie je k dispozici ZDE.

Přehledně vám realizaci strategie představí MALÝ PRŮVODCE REFORMOU PSYCHIATRICKÉ PÉČE – klikněte na obrázek a průvodce se vám otevře v novém okně ve formátu pdf.

MalyPruvodce

 

Kliknutím na obrázek níže se vám v novém okně otevře Statut a Jednací řád Odborné rady pro odbornou garanci strategie reformy psychiatrické péče a pro Výkonný výbor pro řízení implementace strategie reformy psychiatrické péče, účinný ode dne 25. května 2017.

statut a jednaci rad