Komunikační plán

Cílem ministerstva je v přípravě strategie a v celé koordinaci reformy zajistit co možná nejlepší informovanost zainteresovaných skupin, interních a externích podílníků včetně odborné i laické veřejnosti.

Reforma psychiatrické péče je celospolečenským tématem a bude vyžadovat propracovanou, citlivou a účelnou komunikaci po celou dobu trvání její realizace, tj, v období cca 6 – 7 let.

Prozatím je pro potřeby základní představy sestaven fázový plán komunikace, který bude konkretizován v logice tvořící se strategie tak, aby komunikční atkivity byly nedílnou součástí všech budoucích reformních projektů. Tím dosáhneme efektivní synergie a lepšího pochopení cílů a přínosů.

Reforma komunikacni bloky