Operační program EU
Reforma psychiatrie - homepage
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Kontaktní údaje

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2
tel: +420 224 971 111
INFORMAČNÍ LINKA PRO VEŘEJNOST:
tel: +420 224 972 222
elektronická adresa: verejnost@mzcr.cz
KONTAKTY PRO MÉDIA A NOVINÁŘE:
elektronická adresa: tisk@mzcr.cz